Искаме управлението на Малката базилика от държавата

  • от Мария Луцова
  • 10:30, 09.04.2024

Общинският съвет ще гласува на предстоящата си сесия на 11 април предложение на кмета Костадин Димитров да поискаме от държавата управлението на Малката базилика. Срокът според закона е 10 години. Това се налага, след като предходният договор за управление изтича в края на април тази година.

Археологическият комплекс "Крепостна стена с кула и раннохристиянска базилика" е недвижима културна ценност от национално значение. Проучването и разкриването ѝ започва през 1988 г., когато при строеж на блок е открит и проучен сектор от крепостната стена и правоъгълна кула. То продължава до 1998 г. Непосредствено до стената е проучена и раннохристиянска базилика - трикорабна едноабсидна сграда с притвор, подът на която е покрит с красиви късноантични цветни мозайки с ктиторски надпис.

Малката базилика се превърна в туристическа атракция, след като по проект "Красива България" през 1999 г. бе реализиран проект за изграждане на защитно покритие, консервация, реставрация и експониране на археологическия паметник.

Министерството на културата вече е дали положително становище за за ново предоставяне на недвижимата културна ценност. Остава и Общинският съвет да одобри с гласуване процедурата.