Голям празник е - 143 години свободна България

  • от PlovdivTime
  • 07:58, 03.03.2021

На днешния ден 3 март отбелязваме Националния празник на България. Навършват се 143 години от Освобождението на България от османско робство. На 3 март 1878г. е подписан Санстефанския мирен договор между Русия и Османската империя. Договорът слага край на Руско-турската война от 1877-1878г. 

Това полага началото и на Третата българска държава и слага край на османското робство продължило от 1393 до 1878г. 

Съгласно договора, България се учредява като автономна, но васална държава с граници, които обхващат с малки изключения почти всички земи в европейската част на Турция, населени с българи. Общата й площ възлиза на повече от 170 хил. кв. км.

Тя има редица права, включително и да иска признаване и от други страни извън подписалите Санстефанския мирен договор, както и правото на международни търговски отношения и на търговски представителства; да сключва търговски, финансови и административно-правни договори със съгласието и одобрението на сюзерена Турция или на попечителя Русия по време на преходния период, както и да има собствена войска и полиция.

На България са нужни още 30 години, за да получи окончателна независимост от Османската империя. Страната е разделена на Княжество България и Източна Румелия, а през 1885г. се стига и до Съединението на България. Официално България получава своята независимост от Османската империя на 22 септември 1908г.

Честит национален празник, българи!