Фондация „Балканско наследство“ обследва 100 паметника на монументалното фасадно изкуство

  • от PlovdivTime
  • 10:28, 14.03.2023
Специалисти от екипа към Фондация „Балканско наследство“ обследваха 100 паметника на монументалното фасадно изкуство - сграфито, мозайка, керамопластика, металопластика и др., създадени след 1960 година, в градовете Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.
 
Дейността е част от изпълнението на проект „Новото наследство. Подходи за опазване и комуникация и опазване на съвременното фасадно монументално изкуство в България“, финансиран от Национален фонд „Култура“, по който община Пловдив е партньор. Градът под тепетата ще е сред първите у нас, който ще има програма за опазване на монументалното изкуство, благодарение на проекта на фондация „Балканско наследство“, в партньорство с Община Пловдив.

В периода от 25 февруари до 5 март 2023 г. доц. д-р Елена Кантарева-Дечева - консерватор на мозайките в Епископската базилика на Филипопол, и д-р Алесандро Лугари - консерватор в археологически парк „Колизеум“ в Италия, заедно с професионалния фотограф Антон Чалъков и д-р Ангела Пенчева - проектен координатор и програмен директор към Фондация „Българско наследство“, в сътрудничество с представители на местните администрации и институции в четирите града, заснеха и описаха състоянието на съхраненост на обектите на територията на всяка от четирите общини.

Събраната информация ще послужи за изготвяне на оценки и предписания за бъдещото им опазване. Тя ще бъде интегрирана и в базата данни на онлайн регистър за стенното монументално изкуство в България, който ще бъде създаден по проекта до есента на 2023 година като ключов инструмент за подпомагане на местните власти при изпълнение на политиките за култура, опазване и утилизация на монументалното изкуство в градска среда.

Проектът "Новото наследство. Подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България" стартира през декември с международна конференция на тема „Проблемът „Новото наследство”. Актуално състояние и перспективи за развитие“. Събитието се проведе в София, а фокусът на анализите и дискусиите се базира върху правните и консервационно-реставрационните проблеми за опазването на фасадно-монументалното изкуство (ФМИ) и върху неговата социална и естетическа значимост в контекста на световното изкуство и местните специфики.

Проектът предлага насоки за опазване и управление на един правно недобре защитен сегмент на културното наследство в България - фасадното монументално изкуство, създадено през последните 70 години. Започвайки от четири големи български общини- Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, проектът насърчава дебата за значимостта, опазването и управлението на това наследство, като допринесе за това с дигитализация, оценки и анализи, нови културни политики, комуникация и други, развивайки нови партньорства.
 
Фотографии: Антон Чалъков