Единственият екземпляр на „Календар за година 1875“, издаден от Ботев, се пази в Софийската библиотека

  • от PlovdivTime
  • 15:21, 13.01.2021

Христо Ботев издава и разпространява „Календарь за година 1875”, който представлява лист за окачване на стената с образа на Хаджи Димитър и Ботевата песен за него. Под ограничителната рамка пише: „Цената му е 1/2 франгъ“ и „Издателъ Хр. Ботйовь“. Календарът е поместен като особена ценност в неговите „Съчинения“, издадени в София през 1907 г. под редакцията на дъщерята на поета Иванка Хр. Ботева.

Тази сравнително по-малко известна творба на Ботев е запазена от дъщеря му Иванка и е намерена случайно от съпруга й д-р Стоян Христов при разрушаването на една стена в неговия дом.

В календара Ботев смело въвежда нови, български имена в календара, които са отбелязани като християнски светии и мъченици. Например:

1 февруари: „Ангель воинь бълг.“

9 март: „св.40 мъченици и Васил Левски мъч.“

30 април: „Памятьта на Свищовските мъченици, които са пострадали за народьт си.“

30 юли: „Великомъч.Стефан Караджа“

5 август: „Великомъч. Хаджи Димитарь Асенйовь“

Календарът,  с портрета на Хаджи Димитър и едноименната поема, е посрещнат с истински възторг. Това поощрява Ботев да издаде в навечерието на следващата 1876 г. втори календар – с образа на Апостола и стихотворението „Обесването на Васил Левски“. Екземпляр от втория Ботев календар не е достигнал до нас.

Откриването му е малко случайно. Съпругът на Иванка Ботева - д-р Стоян Христов, разрушава една стена при преустройство на дома им и календарът се появява на бял свят. Сега този единствен екземпляр с лика на Хаджи Димитър и стихотворението "Хаджи Димитаръ Асенйовъ" се намира в Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в София.

В календара на Ботев, приготвен за разпространение в новата 1875 г., наред с чисто българските християнски светци поетът е добавил и борци революционери. Паисий Хилендарски споменава за 24 български светци и мъченици в своята История, докато в календара на Ботев те са 62. По-интересни са датите, на които се почита паметта на тези български революционери, които съвпадат с датите на тяхната гибел. Дадени са точните дати на смъртта и имената на Никола Войводов, Цвятко Павлович, Ангел Кънчев и Стефан Караджа. Всички те са, почетени като християнски мъченици и светци.

Датата на смъртта на Хаджи Димитър, Ботев е заковал на 5 август по Юлианския (ст.ст.) и в съседната колонка 17 август по Грегорианският календар (н.ст.). Но битката на Бузлуджа, в която се смята, че е загинал войводата, е на 18 юли 1868 г. (ст.ст.), а това е цели 18 дни по-късно. Поетът се е постарал да се изпише името "ВЕЛИКОМЪЧ. ХАДЖИ ДИМИТАРЪ АСЕНЙОВЪ" с големи букви, за да ни подчертае датата на гибелта му. В допълнение е сложил и кръст отпред като за "особенно голям християнски празник". В същия календар е публикувал и баладата "ХАДЖИ ДИМИТАРЪ АСЕНЙОВЪ".