Един манифест, който промени България

  • от PlovdivTime
  • 10:34, 22.09.2018

Един манифест, подписан и прочетен от княз Фердинанд, променя историята на България на 22 септември 1908 г.  След като обявява волята си и вече като цар на свободна България, той пристига в Пловдив.  В рамките на честванията на празника под тепетата днес в 14 часа на площада пред църквата „Св. св. Константин и Елена” ще има възстановка на събитията от 25 септември 1908 г., когато царят е посрещнат на площада в Пловдив и пред събралото се множество е прочетен манифестът.

Ето и какво пише в самия манифест от 1908 г.:

По волята на незабвения Цар Освободител великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество румънския крал, и от юначните българи, на 19 февруарий 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. Оттогава и до днес, цели тридесет години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на о' Бозе почившия Княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.

Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на народа ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска.

Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция.

Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България - свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.

Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България!

Да живее Българският Народ!

Издаден в древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 г., двадесет и втората година от Нашето царуване

Фердинанд I


Приподписали:

Министър-председател и министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията: Ал. Малинов;

Министър на външните работи и на изповеданията: Ст. Паприков;

Министър на вътрешните работи: М. Такев;

Министър на народното просвещение: Н. Мушанов;

Министър на финансите: Ив. Салабашев;

Министър на правосъдието: Т. Кръстев;

Министър на войната: генерал Д. Николаев; Министър на Търговията и Земледелието: А. Ляпчев