Безценното наследство на библиотека “Иван Вазов“ оживява в дигитална платформа

  • от PlovdivTime
  • 09:53, 18.10.2022
Библиотека "Иван Вазов" обогатява дигиталната си колекция чрез проекта КЛаДА-БГ. Националната интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство предостави възможност за сътрудничество с партньори с технологична експертиза – Институт по математика и информатика, ИМИ, и Институт по информационни и комуникационни технологии, ИИКТ към Българската академия на науките с цел разработване на специализирана уеб-базирана софтуерна среда за създаване на Дигитална библиотека на пловдивската библиотека.
 
За нейна основа беше използван модифициран от ИМИ специализиран софтуер. Основни цели са достъпност за възможно най-широк кръг потребители, лесен за използване интерфейс, бързина, удобен инструментариум за преглеждане на дигитализираните обекти, адаптивна визуализация за различни устройства, двуезичен интерфейс. Една от най-важните характеристики е възможността за пълнотекстово търсене (OCR) в съдържанието на дигитализираните обекти. В помощ на потребителите е и съвместно разработения с ИИКТ речник, подпомагащ търсенето в текстовите корпуси с правопис, използван преди правописната реформа от 1945 г.
Пловдивската народна библиотека работи и по дигитализиране на заглавия периодични издания от съвременния период, тенденция, която ще продължи и в бъдеще.
 
Към момента онлайн колекциите предлагат: Периодика -  222 заглавия, 190 от които пловдивска периодика от 1878–1945 година; предстои добавяне на готови 93 местни заглавия от периода; Книги: 195; Фотографии: 162; рафични издания (проекти на монументално-декоративна живопис, листова графика, оригинални картини): 137; Карти: 18; Ръкописи: 16; Архиви: 3; Аудиовизуални документи: 2.
 
Дигиталните документи от колекцията на Народна библиотека "Иван Вазов" са достъпни на този АДРЕС.