България става регионален център за опазване на културното наследство в Югоизточна Европа

  • от PlovdivTime
  • 11:18, 06.07.2022

България ще бъде регионален център за опазване на културното наследство в Югоизточна Европа.  През  септември предстои създаването на работна група, която ще постави началото на интеграцията в сферата на недвижимото културното наследство между България, Румъния, Северна Македония, Черна гора, Албания и Турция, съобщиха от Националния институт за недвижимо културно наследство.

Инициативата е на френските културни институти в София и Букурещ, посолствата в двете столици, НИНКН и Школата „Шайо“, която провежда заниманията си в Пловдив, към Центъра за архитектура и наследство в Париж. Чрез нея страните от региона ще работят заедно за опазването на недвижимото културно наследство и ще търсят европейско финансиране за общи проекти. 

През последните 100 г. отношението към недвижимото културно наследство се промени. То вече не принадлежи само на гражданите на отделните държави, а е глобална историческа и културна ценност, която трябва да бъде опазена, показана и адаптирана към модерното време, така че да я съхраним и предадем на следващите поколения, коментира директорът на НИНКН арх. Петър Петров.

Експерти от България Румъния и Франция вече обсъждат първите теми на регионално сътрудничество: морските курорти през ХХ век и културният обмен по река Дунав.Архитектурното наследство от миналия век беше специална тема и по време на френското председателство на Съвета на ЕС.

„Социалистическите курорти“ в Югоизточна Европа отдавна привличат интереса на изследователите и туристите като уникален свидетел за културната среда и живота до падането на Берлинската стена.Част са от все още ненаписаната европейска история на морските курорти, която започва в далечната 1760 г.

Освен че свързва най-много държави в света – 10, Дунав е много повече от обикновен транспортен коридор. Реката е маршрутът на културен диалог, в който градовете по поречието взаимно си влияят и се променят във времето.

Френският център за архитектура и наследство работи с 31 държави по света, но най-дългогодишното му партньорство е с България. НИНКН и Екол дьо Шайо организират повече от 20 години специализирани курсове за архитекти. Към тях ще се присъединят и архитекти от страните, участващи в инициативата.

Kоментари

коментар
напомпени заглавия ПАКОСТЯТ
17:21, 08.07.2022
Отговор

Само комплексари се радват с менте-възторзи

коментар
Лозето нече МОЛИТВА, МОТИКА сака!
17:19, 08.07.2022
Отговор

Лозето нече МОЛИТВА, МОТИКА сака!

коментар
ШАЙО е само местно махленско школо
17:18, 08.07.2022
Отговор

Универсалната елитна школовка за реставратори е към ЮНЕСКО в Рим: ICCROM, избърши си гурелите! Петров си има ош-беш с негови си френски 'авери и ги истеричаво пропагандирва в БГто ала това си е със задни мисли за себе си и благоверната; обаче СТАРИНИТЕ НЯМА ДА ГИ ПОДПРЕМ С БЮРОКРАТИЧНИ КАНЦЕЛАРЩИНИ