Архитекти дариха на Пловдив проекти за реставрацията на къща “Нишанян“ и аптека “Хипократ“

  • от PlovdivTime
  • 14:51, 06.12.2022

Архитекти възпитаници на Екол де Шайо даряват на Пловдив идейните си проекти, предпроектни проучвания и изследвания на къща "Нишанян" и аптека "Хипократ" в Стария град. Арх. Мартин Евлогиев, арх. Весела Иванова, арх. Нина Толева-Новак, арх. Михаела Йончева-Райчинова и арх. Радина Станева и други техни колеги желаят да подпомогнат усилията на Община Пловдив и Общински институт „Старинен Пловдив“ в тяхната мисия да опазват и популяризират културното наследство, материално и нематериално, включващо както по-известните обекти, така и по-малко познати, но не по-малко интересни такива, намиращи се на територията на архитектурния резерват.

Дарението, описано от архитектите в писмо до зам.-кмета Пламен Панов, включва завършено проучване и изследване на къща "Нишанян" и прилежащата ѝ територия, предпроектни проучвания и идеен проект за превръщането на сградата в резидентен/учебен център. Разработката включва изследване на територията, изследване на типологията на сградата, архитектурно заснемане, заснемане и анализ на патологии, заснемане на интериор и предложения за реставрация, социализация и адаптация на сградата и превръщането ѝ в резидентен/обучителен център и е на стойност 28 000 лв.

За Старинна аптека „Хипократ“ е представено завършено проучване и изследване на градската среда и прилежащата ѝ територия, предпроектни проучвания и идеен проект за оптимизация на музейната функция. Разработката включва обследване, изследване на типологията на сградата, архитектурно заснемане, заснемане и анализ на патологии, заснемане на интериор и предложения за реставрация и оптимизация на музейната функция на обекта и е на стойност 28 000 лв.

Всеки от проектите, ведно с изследванията, е изработен в рамките на осмото издание на „Професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство“ под егидата на Екол де Шайо в Париж (най-старата школа по реставрация), организиран в партньорство с Община Пловдив в периода 2017-2019 г. Срокът за изготвяне на разработките и проектната част за всеки от обектите е 3 месеца (общо 6 месеца за двата), на обща стойност 56 000 лв. Проектите са разработени от архитекти с пълна проектантска правоспособност, под ръководството на световни експерти в областта на опазването на културното наследство.

„С огромна благодарност, аз и екипът на ОИ „Старинен Пловдив“, приемаме това дарение. Присъствал съм няколко пъти на събития в рамките на тяхното обучение под егидата на Екол де Шайо и съм възхитен от нивото, отдадеността и професионализма на архитектите. Проектите, които получаваме, предмет на дарението, дават възможност при осигурено финансиране, да пристъпим веднага към реализацията на една добра идея, която чака своя час -  превръщането на Къща „Нишанян“ в резидентен/обучителен център и оптимизирането на функциите на Старинна аптека „Хипократ“, коментира заместник-кметът Пламен Панов.