Археолозите се връщат на Небет тепе и Източната порта през март

  • от Мария Луцова
  • 16:44, 10.02.2023

Археолозите ще продължат работата си на Небет тепе и Източната порта през март, защото в момента нямат актуални разрешителни за проучвателска дейност. Според правилата на Министерство на културата документите се издават за срок от една календарна година и изтичат на 31 декември 2022 г.

Предстои всички експерти, които работят по обекти в цялата страна, да изготвят отчетите си и едва когато ги защитят пред комисиите в БАН, се пристъпва към издаване на ново разрешително.

През това време на Небет тепе и Източната порта работят строителите, които изпълняват дейности по почистване и подготовка.  Достъпът до двата обекта е невъзможен, оградени са, за да не се стигне до инциденти.

Припомняме, че отстраняването на самораслеци около крепостната стена на Небет тепе преди време предизвика брожение сред гражданите на Пловдив, след като неизвестни извършители извършиха  сеч, а после тя се оказа незаконна. По-късно на терен влязоха служители от „Паркове и градини”, които започнаха да отстраняват белязаните от ландшафтния архитект Станимир Шаламанов дървета и акации.

„Предстои ни много работа. Трябва да допроучим стените на помещение в средата на обекта.  Трябва да доразкрием и почистим дъното на кръглото водохранилище в горната част. Стените му са покрити с хидрофобен хоросан”, разказва проучвателят на Небет тепе София Христева.

В момента работниците почистват основно извън крепостната стена, предприети са и действия по укрепването ѝ. Отстранен е бетонът от вътрешната страна и теренът е заравнен. Разчистен е тайният вход към обекта, който ще бъде една от атракциите в подхода към недвижимата културна ценност.

„На обекта не са доопроучени всички археологически пластове в дълбочина. Всички интервенции, които се изпълняват по проекта, трябва да бъдат наблюдавани от археолог. Предвид, че един такъв обект изисква наличие на ВиК тръби и тръби за отводняване, поливна система, която да поддържа ландшафта свеж. Тези изкопи в едно 70 процента са в недопроучени участъци и това усложнява и забавя работата. Има варианти да се положат тръбите на високо и да се насипят, но така се скриват  зидовете, които в голяма част са ниско запазени. За да не се получи голямо надграждане на височина, се налага на места да се правят изкопи в дълбочина  и когато това се случва в недопроучена зона, е задължително наблюдение и проучване. Това забавя нещата”, казва Христева.

Тя припомня, че темата за участието на археолозите при изготвянето на проектите за социализация, реставрация и консервация на обекти като Небет тепе, е актуална и днес. Именно хората, които са проучвали недвижимата културна ценност, могат да предложат трасета, през които да бъдат прокарани кабели и тръби. Така дейностите биха били предвидими като време и включени в работния план.

„Така ще сме по-наясно за времето за реализация и няма да има изненади, които бавят. Ние спазваме строги правила – когато открием нещо, сме длъжни да викнем комисия от Министерството на културата. Тя трябва  да посети обекта и да освободи терена. А може да излезе и с предписание за допроучване, за експониране или за преместване на трасетата. Това означава нови изменения на проекта, ново съгласуване. Така става един затворен кръг, от който понякога няма излизане, и отнема време”, коментира археологът. 

Ситуацията на Източната порта е същата. В момента археолозите се готвят за годишните си отчети, а работниците почистват и подготвят терена за работа.

„Предстои да бъдат извършени консервационно-реставрационни работи от Никола Стоянов. Той е един от най-добрите специалисти. Докато той работи, екипът ни с Биляна Груева-Здравчева, ще сме в готовност да се включим в случай, че се наложи допроучване”, каза археологът Мая Мартинова-Кютова, която от години работи на Небет тепе.

Археологическите паметници са част от мащабния проект „По крепостните стени на Филипопол”. Той е на стойност 8 012 201,89 лв.  – 6 009 151,89 лв. е безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Региони в растеж”, а останалата сума – 2 003 050 лв., е съфинансиране, осигурено чрез Фонда за устойчиви градове.

Проектът „По крепостните стени на Филипопол” преживя редица сътресения още в началото. Първо предизвика общественото недоволство с  избора на изпълнител с инженеринг – консорциума „Филипопол 2020”.

После бе забавен заради пропуски в документацията за Небет тепе и връщането им за корекции от Националния институт за недвижимо културно наследство.  Немалко специалисти изразяват съмнението си, че проектът ще бъде финализиран в срок, а той е до края на 2023 г.

Снимки от Небет тепе:

 Снимки от Източната порта: