7-вековен габър расте на час път от Пловдив, единствен на Балканите

  • от Добринка Димова
  • 16:21, 03.10.2020

Единствено на Балканите дърво расте на час път от Пловдив. 7-вековният кичест габър се извисява на 7 километра от родното място на Чудомир -  село Турия. Точно край него минава пътят между Брезово и Павел баня, който е изключително живописен, но и осеян със завои. Край дървото са изградени маси с пейки, място за палене на огън и дори люлка, така че всеки може да отдъхне от пътя, докато се любува на величествения габър.

При този вид дървета продължителността на живота е около 350 години, а турийската забележителност вече надхвърля 700, което я прави единствената такава на Балканите. Това е рядко явление, което го прави изключително ценна забележителност. Със своята многовековна възраст то става свидетел на края на Велика Средновековна България и преживява Османското иго.

Интересното е, че в Сърнена Средна Гора габърът не е разпространен, което означава, че някой умишлено го е посадил, споделят местните.  Обясняват, че в землището на Турия има и други вековни дървета – топчест габър и скоруша.

Кичестият габър е обявен за едно от 18-те вековни дървета в България, а на 16 май 1961 година и е вписан в Националния регистър на вековните дървета. То е под надзора на РИОСВ Стара загора.