Започва 10-ият Национален ученически конкурс по актьорско майсторство в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 17:11, 20.03.2024

В петък започва Десетия национален ученически конкурс по актьорско майсторство в Пловдив. Стартът ще бъде даден от заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов и директора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив - Николай Томов.

Конкурсът е с продължителност два дни, откриването е на 22 март 2024г., в 10.00  часа,  обявяването на победителите и награждаването е в събота – 23 март.

Мястото на провеждане е 3-то ателие на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ), ул. „Петко Д.Петков“ № 8.

В престижния Национален ученически конкурс по актьорско майсторство, който Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив организира за 10- ти път, участват  талантливи ученици от цялата страна от средните училища по изкуствата и младежки театрални формации.

Те са от 8 до 11 клас, но ненавършили 18 г. до завършване на конкурса, и  участват в надпревара за едногодишни стипендии (1-во,2-ро,3-то място в три категории), които Министерство на културата отпуска при условията на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

За първа година, две едногодишни стипендии отпуска и Община Пловдив с Решение на Общински съвет, взето през 2023г., като такава подкрепа е заложена до 2028г.

В 10-тия Национален ученически конкурс по актьорско майсторство участие са заявили ученици от театралните паралелки от пет училища по изкуствата към Министерство на културата: НГСЕИ - гр. Пловдив; НУМСИ ,„Проф. Панчо Владигеров“ гр. Бургас; НУМСИ „Христина Морфова” гр. Стара Загора, НУИ „Панайот Пипков“ – гр. Плевен; НУИ "Проф. Веселин Стоянов"- гр. Русе. Те ще представят своите творчески постижения в три категории: Направление „Драматичен театър“, Направление “Куклен театър“ и Направление „Невербален театър“/“Пантомима“. Учениците се представят с монолози, откъси от пиеси, куклени етюди и части от проза.

Авторитетното жури, натоварено с нелеката задача да извърши оценяването се председателства от  проф. Жени Пашова – една от най-популярните български куклени актриси, режисьор и професор в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Членове на журито са доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски - преподавател по дисциплините „Сценична реч“, „Правоговор“, „Техника на говора“, „Художествено слово“, „Словесно действие в театралния спектакъл“, „Словесно действие в реализиран спектакъл“ и „Методика на обучението по театрално изкуство“ в катедра "Драматичен театър", факултет "Сценични изкуства"  в НАТФИЗ, доц. д-р Маргарита Божилова-Андонова – преподавател в катедра "Драматичен театър", факултет "Сценични изкуства" в НАТФИЗ , доц. Снежина Петрова – актриса, ръководител на департамент „Театър“ в НБУ и преподавател, Ралица Базайтова – гл.експерт в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование“ в Министерство на културата и представител на отдел „Култура“ на Община Пловдив.