Учени от 5 държави на виртуално посещение в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 12:22, 08.05.2020

Първа по рода си дистанционна международна конференция организират от Технически университет – филиал Пловдив. Над 240 учени от 5 страни ще защитават своите разработки от 14 до 16 май. Комисия от международни рецензенти вече е прегледала и одобрила над 100 доклада. 

Докладите за конференцията ТЕХСИС 2020 са в шест основни направления: Автоматика, системи за управление и роботика, Електротехника и електроника, Компютърна техника, информатика и комуникации, Машинно инженерство, Автомобилно и авиационно инженерство, Индустриален мениджмънт и дизайн.

Участието на научни работници от чужбина в деветата международна техническа конференция е малко по-ограничено, защото учените не знаят как ще се развият ограничителните мерки в България, а и в собствените им страни. Все пак са се включили представители на техническите науки от съседните Румъния, Турция, Северна Македония, Сърбия.

Пловдивското участие в ТЕХСИС 2020 е на учени от Техническия университет – филиал Пловдив,Пловдивския университет, Аграрния университет и Университета за хранителни технологии. Участват и представители на институтите на Българската академия на науките и пловдивската Централна лаборатория по приложна физика.  Значителна част от докладите са съвместна разработка на учени от техническите университети и на инженери от индустрията.

„Деветата конференция ТЕХСИС 2020 дава възможност резултатите от работата на учените в инженерните дисциплини да бъдат споделени с обществото. За участниците е повод и да се срещнат с колеги от други научни звена в България и чужбина. Научните доклади винаги са пряко свързани с нуждите на индустрията, като представят възможности за иновации", заяви зам.-директорът на ВУЗ-а доц. Никола Шакев.

С ТЕХСИС 2020 се откриват Дните на науката на Техническия университет-София. Те включват серия от конференции, с които вузът подкрепя научния обмен и цели да приближи инженерните знания до практическите изисквания на бизнеса чрез трансфер на знания и ноу-хау. Учени от Техническия университет – филиал Пловдив участват на ТЕХСИС 2020 с над 20 оригинални разработки и изследвания. Общо докладите на учени от Техническия университет - София, заедно с филиалите му са над 50.