Стартира конкурсът за поезия “Добромир Тонев“ за 2020

  • от PlovdivTime
  • 09:12, 04.08.2020

Даден е стартът на 10-тия Национален конкурс за поезия "Добромир Тонев". Организатори са Община Пловдив и Дружество на писателите – Пловдив.

Конкурсът за поезия „Добромир Тонев“ е анонимен, темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения. Кандидатства се само с творби, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

Желаещите трябва да изпратят творбите си до 15 септември 2020 г., включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, отдел „Култура, археология и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.)

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра. В същия голям плик се поставя по-малък, ненадписан и запечатан, с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, постоянен адрес, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Наградният фонд, осигурен от община Пловдив и партньори, е както следва:

От Община Пловдив:
Първа награда – 600 лв. и грамота
Втора награда – 400 лв. и грамота
Трета награда – 200 лв. и грамота

Специални награди от партньори:
Парична награда - 200 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“. Наградата ще бъде връчена от зам.- декана на факултета.
Специална награда за млад поет - 300 лв., осигурена от Радио Пловдив;
Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.

Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои в навечерието на годишнината от рождението на поета - 10 октомври 2020 г., събота, от 18:00 ч., в културен център „Тракарт“, Пловдив, подлез „Археологически“.

Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите. Ръкописите не подлежат на връщане.
За допълнителна информация: 032/ 627 175 , e-mail: [email protected]