Пловдивският университет разказва “Европейски истории“

  • от PlovdivTime
  • 09:46, 21.09.2021

Представяне на проект "Европейски истории" на Пловдивския университет ще бъде представен на 21 септември от 15 часа в Дома на културата "Борис Христов". Той е финансиран от програма „Еразъм+“ и е насочен към разработването на модели за  приобщаване на  жителите на града и градските квартали към туристическите дейности. Целта е да се даде възможност на хората, работещи в областта на устойчивия и приобщаващ туризъм, НПО сектора и културните институции да развият идеи и инициативи, базирани на разказването на истории, езиковото многообразие и културното наследство на града. Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

В България по проекта работят екип от Катедра Етнология на ПУ „Паисий Хилендарски“ съвместно с Интеркултура Консулт (организация в сферата на културното проектиране). Наши международни партньори са институции от Франция (Le LABA, Les Balades Alternatives), Италия (Консорциум за културни и творчески индустрии, Матера), Ирландия (Моментум маркетинг, Roscommon LEADER Partnership, Роскомън) и Румъния (Национален университет за кино и театър, Букурещ).

Основен акцент в дейностите по проекта е ангажирането на културните ресурси в локален контекст и богатството на местните езици и културни модели за развиване на алтернативни форми на туризъм и бизнес предприемачество. В последната година и половина екипът от катедра Етнология (доц. Красимира Кръстанова, доц. Меглена Златкова, гл. ас. Елица Стоилова и гл. ас. Мария Кисикова) насочи усилията си към сътрудничество с различни организации, свързани с туризъм на преживяването, които работят и предлагат разнообразни продукти, събития, турове и оперират в местния контекст на гр. Пловдив.

За да се вникне в локалните контексти се проведоха неструктурирани интервюта с асоциирани партньори, които имат различен опит в разработването на туристически продукти, представящи локалното културно наследство чрез методите на разказването (Storytelling) – Free Plovdiv tour, АКЕА „Медиатор“, Режисьорско сдружение „НЕпорасналите“, представители на ОФ Пловдив 2019, Асоциация на екскурзоводите в Пловдив.

В резултат на това изследователският екип разработи методология за създаване на туристическо преживяване, базирано на автентични истории, споделяни от различните културни и езикови общности в Пловдив.

През март 2021 година методологията беше тествана в пилотно обучение на участници от пет европейски държави, партньори по проекта. Разработеният от екипа обучителен модул ще се надгради с приноса на другите партньори – чрез възможността да се добавят дигитални инструменти и приложения, които спомагат да се обогати преживяването, а също и чрез развиването на умения за социално предприемачество и бизнес ориентирани модели, базирани на устойчив и приобщаващ туризъм. Резултатите от тези три обучения ще бъдат представени в Дигитално ръководство, достъпно на страницата на проекта „Европейски истории“.

Събитието може да бъде посетено онлайн в  ZOOM на следния линк: https://us06web.zoom.us/j/89451126493. То ще бъде излъчвано на живо и на фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/EuropeanStoriesProject