ПУ организира национална научна конференция, посветена на нематериалното културно наследство

  • от PlovdivTime
  • 17:26, 30.09.2021

В академичната 2021/2022 г., когато се навършват 60 години от основаването на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и 30 години от създаването на първата университетска специалност Етнология в България, екипът на Катедра Етнология организира национална научна конференция, посветена на нематериалното културно наследство с фокус града. 

След приемането на Конвенцията за нематериално културно наследство от 2003 г. насам проучванията се ускориха, но в голяма степен те се съсредоточиха предимно върху устни традиции, социални практики, фолклорна музика и танци, обичаи и знания, свързани със занаятите. И макар често наследството да се мисли като нещо стабилно и съществуващо „отдавна“, то носи в себе си динамика, която води към неговата промяна, но парадоксално ние продължаваме да го възприемаме като постоянна даденост.

„Насочихме изследователските си търсения в един конкретен пловдивски квартал, наречен „Капана“, който в исторически план е бил икономически и търговски център на града, преминал през множество трансформации. В момента се развива като квартал на творческите индустрии и сцена на множество фестивали, представящи аспекти на градската култура. Затова и каним участниците да помислят за „капаните“ на града, тези места, които наследяват исторически и културни пластове, но са и места на живи наследства. Очакването на организаторите е да бъдат споделени теоретични, теренни и практически резултати от изследване на градските наследства, които да допринесат за изясняване на тяхната същност и роля за обществено развитие в съвременността“, разказват организаторите.

Конференцията "Нематериалното културно наследство: капаните на града" ще се проведе съобразно епидемичната обстановка на 01-02.10.2021 г. в ПУ„Паисий Хилендарски“, при спазване на всички мерки за безопасност и противоепидемична защита. Началото е в 10.30 часа. Има готовност, ако се налага, конференцията да се проведе изцяло онлайн, съобщиха организаторите.

Работни езици на конференцията: български и английски.

Заявка за участие до 15.09.2021 на email: [email protected]

Предвижда се разширените резюмета на докладите от конференцията (до 3600 знака) да бъдат предварително публикувани в двуезично издание, регистрирано в CEEOL. Срок за тяхното изпращане 25.09.2021 г.

Такса за участие в конференцията не се изисква. Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Конференцията се провежда в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката, и се организира от Катедра Етнология и "Център за изучаване на нематериалното културно наследство“ към Пловдивския университет.