Постиженията и перспективите на електронното здравеопазване обсъждат в МУ-Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 13:27, 27.10.2020

В юбилейната 75-а година от създаването си, Медицински университет – Пловдив е домакин на важно  събитие. В рамките на уебинар акцент ще бъде поставен върху етапните резултати от работата по Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България” (е-здраве), създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 и финансирана от МОН.

Организатор на уебинара е Катедрата по Медицинска информатика, биостатистика  и електронно обучение с ръководител проф. Нонка Матева, а събитието ще се проведе на 28 октомври, сряда, от 13 часа в Пета аудитория на Аудиторния комплекс, при стриктно спазване на противоепидемичните  мерки.

Партньори са медицинските университети в Пловдив, София и Плевен, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Тракийски университет – Стара Загора и Българска академия на науките.

В рамките на уебинара в Медицински университет-Пловдив ще бъде направена демонстрация на прототип за компютърно подпомагане на изготвянето на медицинска документация (диктофон за български език).

Ще се презентира софтуерна демонстрация на информационна система за управление на клинични данни за бързо известяване за заразно заболяване. Ще се обсъждат очертаващите се тенденции в бюджетните разходи за здравеопазване и лекарства в България. Ще се засегне и темата за създаване на ресурси и системи за автоматична обработка и извличане на данни от клинични записи.

Отделно изследване ще представи и интерпретира резултатите от анкета за нагласите на обществеността относно COVID-19 и използването на дигитални технологии, свързани с него.

Бъдещи учени – понастоящем студенти и докторанти – ще представят обзори на детското електронно здравеопазване в САЩ и електронното здравеопазване във Финландия.

Уебинарът представя на академичната общност и пред обществеността резултатите, постиженията и насоките за бъдеща работа на изследователи и научни екипи, фокусирани върху електронното здравеопазване като приоритетна дейност, заложена в  в Европейския План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012-2020 – иновационно здравно обслужване през 21 век.

Тази изследователска работа добива особена актуалност в настоящия период на глобална пандемия и е в отговор на нарастващите предизвикателства пред здравеопазването у нас и пред здравните системи в целия свят. Съществуват повишени очаквания на пациентите и обществото като цяло към ефективността на здравната система, свързани с достъп до медицинска консултация и своевременно оказване на медицинска помощ и специфични медицински грижи както за заболелите с коронавирусна инфекция, така и за хроничноболните пациенти. Повишени са и очакванията на здравните работници по отношение на информационната обезпеченост на системата в условия на криза, на облекчаване на документалната и административна натовареност за сметка на ефективно време, провеждано с пациентите в реална и/или в електронна среда.

Има и натиск върху националния бюджет за здравеопазване с оглед на новите екстремални обстоятелства предвид техническо и информационно обслужване на системите за вътреболнична и междуболнична комуникация, за комуникация със здравните власти и с пациентите, и предвид необходимостта от създаване и внедряване на методики за бюджетна предсказуемост на базата на оценка на ефективността на разходите в рамките на публичния бюджет.