Пловдивските зрелостници: Нямаме яснота за матурите, нека МОН да даде информация

  • от Невена Вранчева
  • 08:54, 24.04.2020

Пандемията и случващото се в страната, което до огромна степен засяга и образованието, започна да носи все повече притеснения на пловдивските зрелостници.  Отличници от няколко гимназии под тепетата се обърнаха към TrafficNews.bg, с молба да бъдат чути от МОН и министъра на образованието Красимир Вълчев. 

Ученици от ‌ЧСУ "Дружба", ЕГ‌ "Пловдив",‌ ‌ЕГ” "Иван‌ ‌Вазов",‌ ‌Мaтематическата гимназия и Търговската гимназия споделят своите притеснения относно влиянието на извънредното положение върху образованието и завършващите, както и предстоящите матури. 
 
По‌ ‌инициатива‌ ‌от‌ ‌часа‌ ‌по‌ ‌“Свят‌ ‌и‌ ‌личност”‌ ‌на‌ ‌12‌ ‌клас‌ ‌към‌ ‌ЧСУ "Дружба",‌ ‌двама‌ ‌от‌ ‌отличниците‌ ‌на‌ ‌класа‌ - ‌Мария‌ ‌Клявкова‌ ‌и‌ ‌Светлана‌ ‌Ханджиева‌, ‌са решили да проведат‌ ‌проучване‌ ‌измежду‌ ‌своите‌ ‌връстници‌ ‌относно‌ ‌ДЗИ‌ ‌и‌ ‌COVID‌-‌19.‌ 
 
Инициативата‌ ‌е‌ ‌подета‌ ‌след като бе обявено премахването на зрелостни‌те ‌изпити‌ ‌за ‌едни‌ ‌от‌ ‌най-престижните‌ ‌дипломи‌ ‌за‌ ‌средно‌ образование‌ ‌в‌ ‌Европа‌ ‌:‌ ‌IB,‌ ‌A‌ ‌levels‌ ‌и‌ ‌French‌ ‌Baccalaureate. В ‌11‌ ‌държави‌ ‌официално‌ ‌изпитите‌ ‌са отменени. Учениците най-вече се притесняват и от това, ‌че‌ ‌остава‌ ‌един‌ ‌месец‌ ‌до‌ ‌матурите,‌ ‌а‌ ‌ситуациата‌ ‌около‌ ‌пандемията‌ ‌още‌ ‌не‌ ‌е‌ ‌стигнала‌ ‌своя‌ ‌разгар.‌ ‌
 
Двете‌ ‌ученички‌ ‌‌от ЧСУ "Дружба" са‌ ‌се‌ ‌допитали‌ ‌до‌ ‌своите‌ ‌връзници‌ ‌от‌ ‌следните‌ ‌гимназии‌ ‌в‌ ‌град‌ ‌Пловдив‌ ‌:‌ ‌ЕГ‌ ‌"Пловдив",‌ ‌ЕГ "‌Иван‌ ‌Вазов",‌ ‌МГ‌ ‌и‌ ‌НТГ‌ ‌със‌ ‌следните‌ ‌въпроси‌:
 
‌- ‌Какви‌ ‌са‌ ‌настроенията‌ ‌на‌ ‌випуска‌ ‌относно‌ ‌пандемията‌ ‌и‌ предстоящите‌ ‌матури?‌
 
‌- Трябва‌ ‌ли‌ ‌да‌ ‌има‌ ‌матури,‌ ‌защо?‌
 
- ‌Наложително‌ ‌ли‌ ‌е‌ ‌матурите‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌премахнат?‌
 
‌- Смята‌ ‌ли‌ ‌се,‌ ‌че‌ ‌новоизбраните‌ ‌изпитни‌ ‌дати‌ ‌са‌ ‌реални‌ ‌и‌ ‌има‌ ‌ли‌ ‌нужда‌ ‌от‌ ‌по-нататъшно‌ ‌отменяне?‌ ‌
 
- Колко‌ ‌е‌ ‌ползотворна‌ ‌подготовката‌ ‌за‌ ‌тези‌ ‌изпити‌ ‌от‌ ‌вкъщи?‌ ‌
 
- Има‌ ‌ли‌ ‌притеснение‌ ‌и‌ ‌напрежение‌ ‌около‌ ‌тазгодишните‌ ‌ДЗИ-та?‌ 
 
"В‌ ‌момента‌ ‌11‌ ‌държави‌  ‌напълно‌ са ‌премахнали‌ ‌своите‌ ‌държавни‌ ‌зрелостни‌ ‌изпити.‌ ‌Това,‌ ‌което‌ ‌ми‌ ‌прави‌‌ впечатление‌, ‌е,‌ ‌че‌ ‌едни‌ ‌от‌ ‌най-престижните‌ ‌дипломи‌ ‌за‌ ‌Европа, и то не само тези ‌ ‌като‌ ‌IB,‌ ‌A‌ ‌levels‌ ‌и‌ ‌French‌ ‌Baccalaureate‌ ‌за‌ ‌средно‌ ‌образование‌, ‌ще‌ ‌бъдат‌ ‌съставени‌ ‌не‌ ‌чрез‌ ‌изпит,‌ ‌а‌ ‌по‌ ‌усмотрението‌ ‌на‌ ‌учителите,‌ ‌които‌ ‌са‌ ‌наблюдавали‌ ‌развитието‌ ‌на‌ ‌ученика‌ ‌и‌ ‌чрез‌ ‌онлайн‌ ‌проекти.‌ ‌В‌ ‌повечето‌ ‌държави‌ ‌в‌ ‌света‌ ‌през‌ ‌май‌ ‌месец‌ ‌няма‌ ‌да‌ ‌има‌ ‌изпити ‌или‌ ‌ако‌ ‌ще‌ ‌се‌ ‌състоят‌ ‌такива,‌ ‌те‌ ‌са‌ ‌онлайн‌ ‌и‌ ‌в‌ ‌улеснен‌ ‌вариант.‌  
‌Много‌ ‌е‌ ‌трудно‌ ‌по‌ ‌време‌ ‌на‌ ‌пандемия‌ ‌човек‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌готви‌ ‌пълноценно‌ ‌за‌ ‌две‌ ‌или‌ ‌повече‌ ‌матури,‌ ‌които‌ ‌ще‌ ‌съставят‌ една‌ ‌трета‌ ‌от‌ ‌дипломата‌ ‌му‌ ‌за‌ ‌средно‌ ‌образование.‌ ‌Имаме‌ ‌нужда‌ ‌да‌ ‌знаем‌ ‌дали‌ ‌тези‌ ‌матури‌ ‌ще‌ ‌се‌ ‌състоят‌ ‌след‌ ‌един‌ ‌месец‌ ‌на‌ ‌фона‌ ‌на‌ нестихващата‌ ‌и‌ ‌тревожна‌ ‌ситуация‌ ‌около‌ ‌корона‌вируса,‌ ‌искаме‌ ‌да‌ ‌получим‌ ‌разяснение‌ ‌от‌ ‌Министерството‌ ‌на‌ ‌образованието и министъра‌ ‌как‌ ‌ще‌ ‌се‌ ‌действа?‌ ‌ Искаме тази информация да се разпространи, тъй като в българските медии темата не е засегната и изобщо не се коментира. В момента на извънредното положение учим онлайн, но не ефективно. Наистина силно се надяваме новината не само да се разпространи, но и да има някакъв ефект", споделят Мария‌ ‌Клявкова‌ ‌и‌ ‌Светлана‌ ‌Ханджиева от ‌ЧСУ”‌ ‌Дружба”.
 
"При‌ ‌положение,‌ ‌че‌ ‌в‌ ‌целия‌ ‌свят‌ ‌подобни‌ ‌изпити‌ ‌са‌  ‌отменени‌ ‌(говорим‌ ‌за‌ ‌изпити‌ ‌като‌ ‌IB,‌ ‌които‌ ‌са‌ ‌изключително‌ важни),‌ ‌не‌ ‌разбирам‌ ‌защо‌ ‌и‌ ‌матурите‌ ‌в‌ ‌България‌ ‌след‌ ‌4,‌ ‌10‌ ‌и‌ ‌12‌ ‌клас‌ ‌да‌ ‌не‌ ‌могат‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌отменят.‌ ‌Матури‌ ‌има‌ ‌само‌ ‌от‌ ‌2008‌ година ‌насам.‌ ‌Ако‌ ‌все‌ ‌пак‌ ‌се‌ ‌налага‌ ‌да‌ ‌те‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌проведат,‌ ‌то‌ ‌трябва‌ ‌да‌ ‌са‌ ‌най-рано‌ ‌в‌ ‌края‌ ‌на‌ ‌юни‌ ‌или‌ ‌началото‌ ‌на‌ ‌юли‌ ‌и‌ ‌е‌ ‌важно‌ ‌да‌ ‌е‌ ‌ясно‌ ‌и‌ ‌подробно‌ ‌описано‌ ‌какъв‌ ‌материал‌ ‌ще‌ ‌обхващат.‌ ‌Мнението‌ ‌ми‌ ‌е,‌ ‌че‌ ‌събирането‌ ‌на‌ ‌толкова‌ ‌много‌ ‌хора‌ ‌на‌ ‌едно‌ ‌място‌ ‌толкова‌ ‌скоро‌ ‌след‌ ‌края‌ ‌на‌ ‌карантината‌ ‌е‌ ‌силно‌ ‌непрепоръчително‌ ", коментира ‌Дана‌ ‌Тонева‌ ,‌ ‌ЕГ”‌ ‌Пловдив”‌  
 
Учениците‌ разказват, че ‌са‌ ‌благодарни за ‌възможността‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌образоват‌ ‌онлайн,‌ ‌но‌ ‌това‌ ‌е‌ ‌и‌ ‌един доста‌ ‌напрягащ‌ ‌процес‌ ‌за‌ ‌12‌ клас.‌ Предишни‌ ‌години‌ в ‌април‌ ‌месец‌ вече са‌ ‌оформени‌ ‌и‌ ‌се‌ ‌готвят‌ ‌главно‌ ‌за‌ ‌зрелостните‌ ‌и‌ ‌кандидат‌‌-студенските‌ ‌изпити.‌ ‌Тази‌ ‌година‌ ‌обаче‌ ‌не‌ ‌е‌ ‌така,‌ ‌април‌ ‌е‌ ‌към‌ ‌края‌ ‌си,‌ ‌много‌ ‌малко‌ ‌са‌ ‌оформените,‌ ‌тече‌ ‌в‌ ‌разгара‌ ‌си‌ ‌онлайн‌ ‌обучение‌ ‌с‌ ‌множество‌ ‌задачи, а‌ ‌време‌ ‌за‌ ‌допълнителна‌ ‌подготовка‌ ‌не‌ ‌остава.‌ ‌Това се случва на фона  на пандемията,‌ ‌която‌ ‌подтиска‌ ‌психически‌ ‌учениците.‌ ‌
 
Според ‌ученик‌ ‌от‌ ‌Търговската‌ гимназия ‌е‌ ‌важно‌ ‌да‌ ‌има‌ ‌матури,‌ ‌но‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌каже‌ ‌ясно‌ ‌кога‌ ‌ще‌ ‌са,‌ ‌защото‌ ‌е‌ ‌много‌ ‌демотивиращо‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌готвиш‌ ‌за‌ ‌нещо,‌ ‌чиято‌ ‌дата‌ ‌не‌ ‌е‌ ‌сигурна.‌ 
 
Масовото‌ ‌мнение‌ ‌на‌ ‌учениците‌ ‌обаче‌ ‌е,‌ ‌че‌ ‌няма‌ ‌нужда‌ ‌от‌ ‌матури,‌ ‌защото‌ ‌те‌ ‌съставят‌ ‌просто‌ ‌една‌ ‌статистика‌ ‌и‌ ‌един‌ изпит‌ ‌не‌ ‌може‌ ‌да‌ ‌определи‌ ‌напълно‌ ‌знанията‌ ‌на‌ ‌учениците.‌ ‌Относно‌ ‌кандидатстването‌ ‌вече‌ ‌има‌ ‌онлайн‌ ‌изпити‌. Пример‌ ‌затова‌ ‌са‌ ‌тези‌ ‌на‌ ‌Техническия‌ ‌университет‌ ‌и‌ ‌може‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌реши‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌кандидатства‌ ‌с‌ ‌диплома,‌ ‌която‌ ‌да‌ ‌бъде‌ ‌съставена‌ ‌без‌ ‌провеждането‌ на ‌матура‌ ‌или‌ ‌с‌ ‌кандидат-студентски‌ ‌изпити, които‌ ‌да‌ ‌са‌ ‌онлайн.‌
 
"‌За‌ ‌кандидсатствалите‌ ‌в‌ ‌Англия,‌ ‌на‌ ‌които‌ ‌им‌ ‌трябваше‌ ‌матура,‌ ‌не‌ ‌трябва‌ ‌да‌ ‌се‌ ‌притесняват‌ ‌дали‌ ‌тя‌ ‌ще‌ ‌се‌ ‌състои‌, ‌поради‌ ‌простата‌ ‌причина,‌ ‌че‌ ‌в‌ ‌Англия‌ ‌няма‌ ‌да‌ ‌има‌ ‌и‌ ‌сигурно‌ ‌ще‌ ‌поискат‌ ‌нещо‌ ‌друго‌ ‌от‌ ‌тях.‌ ‌Бихме‌ ‌искали‌ ‌да‌ ‌получим‌ ‌отзвук‌ ‌запитвания,‌ ‌защото‌ ‌сме‌ ‌притеснени‌ ‌и‌ ‌напрегнати‌ ‌от‌ ‌цялата‌ ‌ситуация", апелират пловдивските зрелостници.