Пловдив дава 258 нови инженери на страната

  • от PlovdivTime
  • 13:58, 02.03.2020

С тържествена церемония Техническият университет – филиал Пловдив изпраща своя тридесет и четвъртия випуск от създаването на вуза през 1986 година. Двеста петдесет и осем инженери и IT специалисти започват да изграждат кариера в българската индустрия. „Това е ден на висока оценка за младите колеги от нашия факултет. Не всички, които започнаха обучението си сега го завършват.  И точно затова титлата „инженер“ пред името се цени. Мисля, че започна ренесанс на професията на инженера“, коментира деканът на факултет „Електроника и автоматика“ доцент д-р Георги Ганев.

На 13 март той ще връчи дипломите на 143 випускници от девет специалности. От създаването си досега факултетът е обучил 5600 инженери. На промоцията 103 бакалаври и 40 магистри вземат дипломите. Двадесет и шест от випускниците /18 на сто/ имат отличен успех, а Николай Иванов, Александър Георгиев и Пламен Ангелов са с най-висок успех от следването. Деканът на факултет „Електроника и автоматика“ счита, че Техническият университет – филиал Пловдив не само изпраща един силен випуск. „Випуск 2019 събра в себе си младежи, които живеят в реално време и много бързо се адаптират. Наглед създават малко грешно впечатление - сякаш изглеждат несериозни. Но всъщност те са достатъчно мотивирани да градят професионална кариера“, заключи доцент Ганев.

На 6 март дипломи получават и 115 студенти от деветте специалности на факултет „Машиностроене и уредостроене“ на Техническия университет – филиал Пловдив. Седемдесет и един от дипломантите са защитили бакалавърско ниво, а 41 инженери – магистърска степен. Досега над 3500 студенти са завършили факултета от създаването му. Средният успех на випуск 2019 е много добър (4,86) за бакалаврите и отличен (5,52). Десет от отличниците ще получат златен медал, заедно с дипломата си, а 3 ще имат сребърни медали. „Едно от най-важните неща, на които обучаваме студентите при нас, е да знаят как да подходят към непознати технически проблеми. Минавайки през трудната школа на инженерното обучение в Техническия университет – филиал Пловдив, те вече имат инженерно мислене и готовност да преодолеят всяко техническо предизвикателство“, коментира деканът на факултета доцент д-р Християн Панайотов. Според него новият випуск има много повече възможности за реализация отколкото випуските преди 10 години, защото индустрията в региона бързо се разви. Той цени връзката със студентите и след завършването им. Случва се да потърсят технически съвет от своите преподаватели и заедно да решим някое инженерно предизвикателство, коментира доцент Панайотов.

Според заместник-директора на Техническия университет доцент д-р Никола Шакев випускниците са доволни от старта на кариерата си в индустрията. „Регионът ни е във видим подем, търсят се кадри, строят се нови съвременни заводи, които изискват специалисти, умеещи да работят с най-съвременните технологии. Инженерите ни владеят и чуждестранни езици. Това предопределя и добри стартови заплати на инженерите от випуск 2019“, каза доц. Шакев. Според проучване на декана на факултет „Машиностроене и уредостроене“, базиращо се на рейтинговата система в страната за специалностите от факултета стартовата заплата е средно над 1500 лева, а за IT – специалистите е в пъти по-висока. Можем да кажем, че за випуск 2019 това е приемливото ниво на заплащане в момента – заключи той. Гости на тържествата на двата факултета са фирми от Пловдив, Пазарджик и София, които вече са сключили трудови договори с випускници. Вузът и фирмите – гости ще връчат парични и предметни награди на дипломиращи се инженери, които са се отличили в процеса на обучението.