Младежкият център в Пловдив актуализира Стратегията за развитие на центъра до 2029 г.

  • от PlovdivTime
  • 17:11, 05.10.2021

Неизменна част от стратегическото планиране в областта на младежката работа и младежките политики са предложенията на младите хора. Затова отправяме покана към всички младежи, представители на ученически и студентски съвети, неправителствени организации и институции, както и всички заинтересовани страни, да станат част от Работна група за актуализиране на Стратегията за развитие.

Срещата на групата е в сряда, 6 октомври 2021 г. от 16:00 ч. в Младежки център Пловдив.

Целта на работната група е да бъдат дискутирани основните предизвикателства и възможности пред младите хора, да се изготви предложение за развитие на стратегията и план за нейното изпълнение. За да бъдем в полза на обществото, е важно да чуем и гласа на младите, които са неизменна част от планирането на нашите дейности и събития.

Работата ще бъде ръководена от служителите на ОП „Младежки център Пловдив“, които участваха в актуализирането на наскоро приетата Стратегия за младежки политики на Община Пловдив за периода 2021-2030.

Всеки, който желае да участва в работната група, е необходимо да попълни следната регистрационна форма: https://forms.gle/ar4HqAX1cyHAgo577

За съставянето на работната група следваме идеята на Франклин Рузвелт: „Хората, обединени в екип, могат да постигнат онова, за което един човек сам не може и да мечтае!“

Събитието се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.