Нова заповед: Олимпиадите и национални състезания в училищата да бъдат онлайн

  • от PlovdivTime
  • 10:08, 04.12.2020

Според новата заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев, общинските кръгове на олимпиадите и на националните състезания за учениците може да се състоят и онлайн, ако няма друга възможност, заради преустановения образователен учебен процес в училищата.

"По решение на директора на съответното училище общинските кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания, ако имат такива кръгове, както и училищните кръгове на националните състезания по професии, за които подготовката на изпитните материали за съответните възрастови групи се осъществява от училищни комисии, при липса на друга възможност, се провеждат от разстояние в електронна среда при осигурени технически и технологични условия, като се гарантира равнопоставеност и обективност на работата на участващите ученици", се казва в новата заповед на министър Вълчев.

В заповедта се съобщава, че общинският кръг на дадена олимпиада или на национално състезание трябва да се състои "в срок не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния кръг на съответната изява".