Младежкият център в Пловдив организира поредица от срещи, посветени на метода „Философски диалог“

  • от PlovdivTime
  • 10:49, 18.10.2021

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ кани да се включите в поредица от срещи, посветени на метода „Философски диалог“. Групата ще се среща в продължение на 3 месеца (октомври 2021 г. - януари 2022 г.).

Целта на философския диалог не е да учи участниците на философия, а те самите да влязат в ролята на философи. Младежите ще развиват способностите си за себеизразяване, изслушване, търпеливост и толерантност, критично мислене и саморефлексия. Ще могат качествено да се аргументират - да бъдат точни и ясни, обосновани върху личния си опит и придържащи се конкретно към примера.

Усещането за по-спокойно и по-бавно протичане на дискусията дава възможност за самонаблюдение - да се види промяната в мислите, настроенията и възприятията. Това дава дълбочина на мисълта и достигане до широк вътрешен анализ.

Кога стартира диалогът?

- 23 октомври 2021 г. от 10.00 до 12.00 ч. в зала „Метеора“ на ОП „Младежки център Пловдив“.

‍Кой може да се включи в него?

- Младежи от 15-29 години.

Как да се запишете?

- Като попълните следната регистрационна форма: https://forms.gle/bgcdaWbRJwKcXwsdA

Дейността се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.