Алексей Петров: Нестандартна бакалавърска програма е хит в Пловдивския университет

  • от PlovdivTime
  • 09:39, 23.06.2023

На старта на поредната кандидатстудентска кампания в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" катедра Политически науки и национална сигурност е в „пълна бойна готовност“ да посрещне предизвикателствата, които поднася животът на младите. Наред с бакалавърската програма “Национална сигурност”, осигуряваща фундаментални знания в сигурността и отбраната, определено хитът тази година ще бъде бакалавърска програма „Международна политика и бизнес дипломация“. Защо?

Учебната програма дава отговор на най-политическия въпрос - как да постигнем икономическата сигурност на България. Защото именно тук, в България, можем и трябва да подготвим бъдещите експерти, които адекватно да управляват политическите и икономическите процеси. Сега и веднага е необходима качествено нова стратегия за национална сигурност, която да вдъхне доверие и надежда на всички българи.


GlasNews
 се срещна и разговаря с ръководителя на катедрата, доц. д-р Алексей Петров, който вярва, че както никога досега e възможно европейското бъдеще да бъде в България. И е убеден, че след кардиналната промяна в света е звездният миг на българските университети да покажат, че по нищо не отстъпват на онези в чужбина, към които години наред беше вперен погледът на българските деца.

- Господин Петров, бакалавърска програма “Национална сигурност” е сред най-желаните от кандидат-студентите, въпреки че е сравнително нова специалност в катедра “Политически науки и национална сигурност”. Разкажете ни малко повече.

- Още от първия прием специалността е сред най-предпочитаните в нашия университет. Със създаването ѝ отговорихме на необходимостта от нови, качествено обучени кадри в МВР и службите за сигурност. За мен това е и кауза, тъй като познавам системата отвътре и знам колко ефективно се работи с висококвалифициран екип. Освен за тези структури нашите възпитаници са отлично подготвени и за бизнеса. Различните измерения на сигурността са неразривно свързани и ние като част от Факултета по икономически и социални науки фокусираме обучението още върху стопанската сигурност и киберсигурността.

- Знаете ли защо студентите предпочитат именно вашата катедра?

- Трябва да отбележа, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е един от десетте със статут на изследователски университет и да не забравяме, че е вторият най-голям у нас след Софийския.

През последните четири години, откакто съм ръководител на катедрата, с колегите стартирахме един процес на постоянна комуникация със студентите, която не се ограничава само с преподаване на учебния материал. Започнахме да провеждаме нарочни срещи с тях, на които те споделят какво им допада в обучението, какво искат да се подобри, как си представят своята реализация, какво ги тревожи и т.н.

След обстоен анализ ние с колегите решихме да започнем интензивно провеждане на лекции с международни експерти, които да споделят с младите хора своя опит и експертиза. Също така организираме и срещи с т.нар. "потребители на кадри", или с други думи – техни потенциални работодатели. Отделно, увеличихме значително и практическите занимания. Стараем се да даваме гласност на всички тези дейности и инициативи. От това, което споделят новите випуски студенти, оставам с впечатление, че не просто специалността като такава, а и тези три специфики на нашата програма са допринесли за това те да изберат именно нас.

- Как решихте да стартирате нестандартна бакалавърска програма като "Международна политика и бизнес дипломация"?

- Нашата катедра е уникална с това, че съвместява националната сигурност с политически науки. Нямам съмнение, че тези две науки трябва да вървят ръка за ръка, но за българската реалност това е нещо ново. Тук искам да отбележа, че при нас това тясно взаимодействие се осъществява както на ниво учебни програми, така и между студентите. Имаме студентски клубове и в двете сфери, които винаги организират и участват заедно в събитията, независимо дали основната тема е по политически науки, или в националната сигурност.

Конкретно на въпроса Ви. "Международна политика и бизнес дипломация" бе създадена, за да отговорим на новите национални и международни реалности и на една необходимост, която аз като предприемач съм установил. Бизнесът е много зависим от политическите решения и от добрата комуникация с централната и местната власт. Поради това на компаниите са нужни хора, които не само да изградят положителния им образ пред институциите, но и да направят анализ на политическата среда, който да подпомогне вземането на ключови управленски решения. Посоченото с още по-голяма сила е валидно при международните бизнес инициативи. Тази програма обаче отива отвъд тесния интерес на компаниите. В усложнената международна обстановка именно бизнес дипломацията като част от икономическата дипломация има капацитет да възстанови и развие дискредитираните прословути вериги за доставки.

- Какви са изискванията за кандидатстване и къде могат да се реализират завършилите?

- Същността на обучението по политически науки е да дава широкоспектърна подготовка. Практиката показва, че нашите възпитаници се реализират еднакво добре в политически субекти, структури на централната и местната власт, неправителствения сектор и бизнес организациите.

За да се обучават в нашите бакалавърски програми, както е навсякъде другаде, кандидатите трябва да са завършили средно образование, а конкретните изисквания и процедура са налични на сайта на ПУ "Паисий Хилендарски".