Аграрен университет- Пловдив и Европейската комисия дадоха старт на Регионалните Иновационни Долини за биоикономика и хранителни системи в Европа

  • от PlovdivTime
  • 15:58, 16.10.2023

На 13 октомври 2023, Генерална дирекция "Изследвания и иновации" на Европейската комисия и Аграрен университет- Пловдив, в тясно сътрудничество с Инициативата BIOEAST, дадоха официален старт на „Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи". Това е инициатива на Европейската комисия, която ще допринесе за Новата Европейска Иновационна Програма и нейната пилотна дейност за изграждане на 100 регионални долини за дълбоко-технологични иновации. Тези "долини" имат значителен потенциал да подкрепят и ускорят разгръщането на биоикономиката в селските и градски региони, да изравнят иновационното неравенство в ЕС, като по-голямо внимание ще се обръща на страните от Централна и Източна Европа. Събитието бе в хибриден формат и близо 500 човека от цяла Европа присъстваха на живо и онлайн .

Специално обръщение отправи еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж г-жа Илиана Иванова, а министър-председателят акад. Николай Денков лично поздрави участниците и се срещна с водещите организатори. На срещата той отчете ролята на биоикономиката за укрепване на местните агро-хранителни вериги и за създаване на по-здрави връзки между бизнеса и академичните среди. Той подчерта, че държавата може да подкрепи създаването на междуведомствена комисия за развитие на биоикономиката в страната, както и да подкрепи нова инициатива за специална програма за партньорство на държавите от BIOEAST в областта на биотехнологиите, биоикономиката и био-базираните индустрии. Необходимостта от подкрепа на 8-те български университета, партниращи в европейски университетски алианси, бе изтъкната от ректора на Аграрен университет- Пловдив проф. д-р Христина Янчева. Тя представи алианса UNIgreen, в който Аграрен университет членува, и неговите представители проф. Julian Cuevas и д-р Marta Mendel. В своето слово проф. Янчева подчерта, че сътрудничеството е крайъгълен камък на Регионалните Иновационни Долини, защото те ангажират основни заинтересовани страни от академичните среди, индустрията и местните власти за справяне с обществените предизвикателства.

Директорът на Дирекция „Здрава планета“ на Европейската комисия д-р John Bell почерта, че европейското законодателство и директиви са налице и сега е време за действие, като долините ще създават нови възможности за експериментиране и внедряване на иновациите пред иновационните общности.

Министърът на иновациите и растежа г-жа Милена Стойчева очерта подкрепата на държавата за младите предприемачи и иноватори за интегрирането им в Европа. Висши представители на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка представиха инструментите на ЕС, които са съществени за създаването на мрежа от долини, като поясниха специфичните характеристики на долините и представиха успешни примери от държавите-членки. Обсъдени бяха и възможностите за инвестиционна подкрепа на иновационни проекти на компании, стартиращи фирми, университети и изследователски центрове, чрез участие в Съвместното предприятие за кръгова био-базирана Европа- CBE JU, като директорът г-н Nicoló Giacomuzzi-Moore предложи организиране на специален дискусионен форум на CBE-JU в България.

Участие взеха и представители на Европейския институт за иновации и технологии в храните EIT Food, както и европейски университетски преподаватели, български стартъпи и млади лидери на мнение.

В заключение, проф. д-р Владислав Попов, заместник-ректор на Аграрен университет- Пловдив, подчерта, че възможностите на биоикономиката в България и ЦИЕ, преминават през засилване на образованието и развитието на умения в биоикономиката, както и че Регионалната Иновационна Долина- Пловдив ще си партнира с Аграрен университет.