Аглика Бяндова от МУ-Пловдив се обучава в Харвардския университет

  • от PlovdivTime
  • 09:48, 26.07.2023

Д-р Аглика Бяндова – асистент в Катедрата по патологична физиология на Медицински университет–Пловдив, е приета в едногодишна обучителна програма на Харвардския университет. Обучението Clinical Science Scholars се провежда съвместно с Медицинския университет Земелвайс в Будапеща (Унгария) и включва няколко модула както онлайн, така и присъствено. Програмата цели да обучи млади кадри за осъществяване на научна работа на високо ниво.

В курса се обучават 50 млади учени, докторанти и постдокторанти от Централна и Източна Европа, като участват представители на Унгария, Германия, Чехия, Словакия, Сърбия, Румъния, Турция и България.

Тази седмица се проведе въвеждащо обучение в Будапеща. Следват 9 интензивни месеца лекции, задачи и тестове. Програмата ще завърши със заключителен семинар в Бостън, САЩ през следващата година.

По време на обучението курсистите ще усвоят основите на научната дейност: дизайн и провеждане на клинични проучвания, писане и оценяване на научни разработки, статистически анализ на данни и програмиране.

В рамките на програмата всеки участник ще развие и представи пред жури концепция за собствен научен проект, като най-добрите проекти ще бъдат отличени и представени на живо в Харвардския университет по време на заключителната церемония по дипломирането на курсистите.

Д-р Бяндова е един от най-младите участници в програмата и един от двамата приети българи. Медицински университет – Пловдив се гордее с нейното постижение и ѝ пожелава творчески ентусиазъм и достойно представяне.