Зам.-министър: Собственикът на разкопания имот на Главната използва манипулативен начин становище на МК

  • от PlovdivTime
  • 18:16, 28.11.2021

„Г-н Мирослав Стамов използва по един неистинен, лъжовен и манипулативен начин становище на Министерство на културата. То се отнася за съгласуване на хидроизолационни дейности по тухлен зид на адрес ул. „Александър Батенберг” 7. Тези дейности, за които в момента вървят проверки, са свързани с имот на ул. „Александър Батенберг” №5”, коментира заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов.

Той подчерта, че специалистите във ведомството са реагирали веднага и регионалният представител на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” арх. Слави Славов  е участвал в проверката на място заедно с представители на други държавни органи.

„Установени са нарушения на Закона за културното наследство от страна на г-н Мирослав Стамов. Документът, кой той цитира – становището на МК, е първото нещо, за което лъже. То се отнася за имота с №7, а не този, в който са констатирани нарушенията.  Второ - опитва се да избяга от отговорността, която носи, защото в това становище МК изисква по време на всички дейности, повтарям за хидроизолация на тухлен зид, да присъства археолог.  Археолог не е участвал досега във всичко, което той е предприел и което е обект на проверка на държавните органи”, каза зам.-министърът на културата.

Той допълни, че Стамов е нарушил закона и в още една точка въпреки становището.

„В документа е посочено, че при наличието на археологически структури веднага се назначава комисия, която трябва да излезе със съответните предписания за по-нататъшните дейности на имота на ул. „Александър Батенберг” №7. В случай, че се открият археологически структури, всички останали дейности се съгласуват с Националния институт за недвижимо културно наследство.  В заключение може да се каже категорично, че г-н Мирослав Стамов е нарушил ЗКН. Затова е оформен констативен протокол от арх. Слави Славов, който утре ще бъде предоставен на министъра на културата проф. Велислав Минеков. Оттам-нататък по силата на ЗКН започва административно производство и се издава акт за нарушение с всички произтичащи от това последствия за г-н Стамов” каза още доц. Славов.

Той бе категоричен, че специалистите в културното ведомство веднага са реагирали, когато са получили сигнала за незаконното прокопаване.  

„Становището ни е издадено на база на действащата нормативна уредба за друг имот и за други дейности. Сами виждате каква е разликата между хидроизолационна защита върху тухлен зид с тези прокопавания на голяма дълбочина, които са на територията на съседен имот”, каза Славов.

Тепърва ще стане ясно какви санкции ще понесе Мирослав Стамов. 

По отношение на отговорността на другите органи, своевременно е реагирал и кметът на район „Централен”, а и всички други органи, които трябва да реагират, ще го направят. В това трябва да сте сигурни.

Санкциите зависят от това, което ще предложи Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”. Те са финансови и са от 500 до 10 000 лв. за собственика.