Тепетата са 7-те чакри на Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 17:22, 09.08.2016

В стари времена на Бунарджика (Хълм на освободителите) се е извисявала масивна бронзова статуя на Херакъл, стиснал тояга в дясната си ръка и преметнал лъвска кожа през лявата. Днес на върха съветският солдат Альоша бди на поста си с автомат "Шпагин".

"Древните траки са почитали непобедимия Герой, който след смъртта си е приет сред олимпийските богове. Комунистите, без да осъзнават окултната нишка, също са издигнали паметник на войник", удивлява се д-р Румен Стоилов. Пловдивският кардиолог е тънък познавач на езотеричните учения, упорито преследващ загадките на вселената.

Докторът е убеден, че Пловдив не е просто селище, а особено живо същество, създадено от древни цивилизации. Седемте му тепета могат да се сравнят с чакрите - енергийните центрове на човешкото тяло според древната индийска медицина.

Йогините изобразяват жизнената енергия (кундалини) като дракон, който се вие спираловидно около гръбначния стълб. Гръбнакът на Пловдив е виещата се река Марица. Има пет подобни града в Европа, които притежават голяма река и седем хълма - Париж, Рим, Атина, Лисабон и Пловдив. "Всички те са велики средища на нашата цивилизация", вметва Стоилов. 

Той е на мнение, че Бунарджикът въпреки наличието на войник от Червената армия, е женската чакра (Свадистхана) на Пловдив. Хълмът на освободителите някога е бил осеян с кладенци и резервоари, съхраняващи питейната вода на града. По-късно там е построена и помпената станция. Под върха на Бунарджика до 1919 г. е имало е извор с чешмичка на върха и къща с пазач. След голямото земетресение от 1928 г. изворът пресъхва. "Помня в моето детство как по целия хълм течаха малки поточета", разказва докторът. 

Стоилов смята, че Джендем тепе (Хълмът на младостта) е земната мъжката чакра (Мулаахара) на Пловдив. Джендем на турски значи "ад", но в античната древност там е било възвишението на духовете.Под върха никога не е имало къщи, единствено храмове са строели древните.

На Джендем тепе е имало статуя на Аполон, символ на мъжкото начало. Слънчевият бог е носил и прозвището Кендрисос, вероятно това е било и едно от имената на Пловдив. Кварталрът около хълма е бил обитаван от племето кендриси, чието име вероятно произлиза от растящите в подножието на Джендем тепе кедри, обяснява д-р Румен Стоилов.

Сърдечната чакра (Анахат) на града без съмнение се помещава на Сахат тепе или Дановия хълм. В римската епоха там е била разположена къщата с градския часовник. През XVI век османците изграждат Часовниковата кула, която и днес украсява перлата на Тракия.

Съоръжението на Сахат тепе цели хилядолетия  отмервали пулса на града. Езотерикът подозира, че "пъпът" на Пловдив (омфалос - свещен камък, считан от древните гърци за център на земята) е огромна канара, намираща се под върха на тепето. 

 

 

Карта на тепетата - енергийни центрове. В черно са двата изчезнали хълма - Каменица и Яса

 

Изчезналото днес Марково тепе е гърлената чакра (Вишудха) на Пловдив. Тя е чакрата на себеизразяването, творчеството и бъдещето. След дълги години добив на скална маса за пътни настилки и строителен материал хълмът е бил почти изличен още през 1930-те години.

Останките от сиенитните грамади са взривени преди няколко години при полагането на основите на бъдещия мол. Насред взривните работи бликва мощен подземен извор, който половин година не може да бъде запушен. "Този гейзер активира едно от най-важните предсказания на баба Ванга. Предсказанието на петричката врачка гласи: "Когато в центъра на Пловдив бликне извор, градът ще се събуди, а заедно с него и България и ще тръгне напред".

Медиите погрешно твърдяха, че тези думи се отнасят за Преслав", отбелязва Стоилов. Допреди век на Марково тепе е бил разположен саркофаг, за който се е твърдяло, че принадлежи на легендарния герой Крали Марко. На една от скалите е имало четири вдлъбнатини и според преданието тук е кацнал неговият хвъркат кон Шарколия.

Кардиологът обаче има предлага различна интерпретация: Саркофагът е бил използван за духовни пътешествия - през нощта хората са лягали в него и със специален ритуал под надзора на опитни жреци душите им са странствали по света.  

"Искаха да унищожат Марково тепе като го срутваха и взривяваха. Сега на неговото място построиха голям мол и всъщност възстановиха геологическата му структура", казва кардиологът.

На останалите три чакри: "трето око" (Аджна), коронната (Сахасрара) и слънчев сплит (Манипура) съответства Трихълмието, съставено от тепетата Джамбаз, Небет и Таксим.

В своята цялост Пловдив е сред най-важните енергийни центрове на България. Румен Стоилов го определя като земната чакра на България. 

"Пловдив е подготвен да поеме цялото огромно знание, което скоро ще дойде от Космоса, и да го разпространи в България и по света. Пловдив е стратегически най-важната точка у нас за подготовката за бъдещето", допълва той. - "Тепетата са образувани от сиенит. Този камък се състои от бели и черни кристали, които като компютърни дискове дискове могат да запаметяват информацията, идваща от галактиката". 

Група местни езотерици е убедена, че най-старият населен град в Европа заедно с Флоренция, Италия, и Санкт-Петербург, Русия, ще бъдат столиците на новия Ренесанс, към който ще поеме пробуденото човечество, след като попие космическото знание.

Д-р Румен Стоилов счита себе си за пазител на Пловдив, назначен от висшите сили. "Те ни го съобщиха на мен и на жена ми през 1987 г. в либийската пустиня, където работехме като лекари", спомня си кардиологът. - "Казаха ни, че земята се събужда и че на България и българите е отредена специална роля в настъпващото просвещение".