Природонаучният музей кани на лекция на проф. д-р Бойко Рангелов „Космическа сеизмология“

  • от PlovdivTime
  • 17:40, 13.05.2024

Природонаучният музей кани любознателните на публична лекция на проф. Бойко Рангелов, посветена на „Космическата сеизмология“, на  15 май от 18 часа в зала „Планетариум“ на музея. Входът е свободен.

Проф. д-р Бойко Рангелов ще разкаже на аудиторията за изследванията на космическите и сеизмичните явления в Слънчевата система. „Засега, освен земетресенията, които тормозят жителите на Земята, учените са регистрирали на място лунотресения и марсотресения. Има и ясни данни за слънцетресения. По какво се отличават сеизмичните явления на Земята, Луната, Марс, а може би и на други тела от Слънчевата система е въпрос с повишена трудност. Тя идва от изненадващите резултати и от това, че установените сеизмични събития на Земята, Луната и Марс показват такива странни различия, че дават основания на някои учени, да се съмняват в единния им произход. За разрешаването на тези загадки, се използват все по изтънчени методи за регистрация, интерпретация, сравнение и обяснение на наблюдаваната сеизмичност. Оказва се, че от дистанцията на милиони километри, могат да се изучават свойствата на телата от Слънчевата система с помощта на сеизмологията. Напоследък възникват и въпроси свързани с обживяването на други спътници и планети в Космоса. Дали на бъдещите жители на Луната и Марс, ще се наложи да предприемат мерки за снижаване на сеизмичния риск? За това – по какво си приличат и различават земетресенията, лунотресенията, марсотресенията и някои очаквани на другите тела от Слънчевата система  сеизмични събития, е тази публична лекция, наречена „Космическа сеизмология“, разказаха организаторите в аванс.

Бойко Рангелов е редовен професор в Геопроучвателния факултет, катедра „Геофизика“ (от 2010 г.) на Минно-геоложкия университет (МГУ) „Св. Иван Рилски“ в София. Дипломира се в същия университет по геофизика, има втора магистърска степен по Приложна математика в Техническия университет – София. Защитава докторат по сеизмология  в Геофизичния институт на БАН през 1986 г. Бил е ръководител на Секцията по сеизмология и зам.-директор на института (2002 – 2005). Две години е гост-професор (2003 – 2004) в JRC (Обединения научен център) на Европейската комисия в Испра (Италия). Гост-професор в Университета на Болоня, Италия (2007 – 2008).

Публикувал е 20 книги и повече от 400 научни статии и доклади в различни издания по теми на основните му научни интереси: Геофизика; Природни опасности: Нелинейности: Поведение на човешки групи по време на екстремни ситуации; Приложна геофизика: Обработка на сигнали и анализ на данни, Антарктически изследвания; Космически изследвания: Екологични катастрофи: Превенция и защита – безопасност на населението, Системи за ранно предупреждение. Преподава курсове по геофизика, сеизмология, природни опасности, приложна математика и анализ и обработка на данни.

Член на редакционната колегия на списанията „Аерокосмически изследвания в България“, „Research in Geophysics“ and „Earth sciences“ и на популярните списания – National Geographic (българското издание) и Списание 8.