Министър Минеков: Нови мерки за Ковид и енергийната криза ще ударят културата, време е за сложни решения

  • от PlovdivTime
  • 16:30, 02.08.2022
Новият министър на културата проф. Велислав Минеков пое поста от досегашния Атанас Атанасов на кратка церемония в сградата на бул. "Александър Стамболийски" 17 в София. На събитието присъстваха представители на политическите кабинети на Атанас Атанасов и на проф. Велислав Минеков, както и директори на дирекции в културното ведомство.

„Връщам се на място, което ми е известно – с всички притеснения, на които съм способен, но се надявам да продължа промяната.”, сподели проф. Минеков.

„Сякаш беше вчера, когато бяхме в същата стая, може би това е един добър пример за това как колелото се върти и никога не знаеш какво ще се случи на следващия ден. Днес е специален ден по много причини. Това, което искам от сърце да кажа, е, че пожелавам успех на проф. Минеков. Аз вярвам, че той е искрено добронамерен и иска да се бори за една по-добра среда. Аз и моят екип направихме каквото можахме, за да може който и да беше след нас, да му е една идея по-леко. Надявам се, че е така, направили сме го с чисти сърца и Ви пожелавам наистина да довършите тази работа”, 
с тези думи Атанас Атанасов се обърна към своя наследник.

„Продължавам по същия начин, без никаква разлика. Но ми се иска да се случат моите добри намерения. В близките дни ще дам пресконференция, ще ви кажа за какво става дума като добри намерения. Някои злини няма да забравя, Вие знаете, досещате се за какво става дума. Но важното ми е да се случи всичко онова, което трябва да подпомогне националната култура, трябва да бъде в помощ на всички, които по някакъв начин са свързани с Министерството, чакат нашата помощ. Задава се тъжно време. Не знам как ще оцелеем, отново започват новите правила по Ковид. Вероятно се задава и енергийна криза, представете си какво ще се случи в държавните и национални институти при една такава криза. И периодът ще бъде много тежък, с много сложни решения. Естествено, знам за финансовата нищета на Министерството, от министъра на финансите ще изисквам непрекъснато помощ, иначе няма да оцелеем. Трябва да се направи на всяка цена, времето е много тежко. 
Живот и здраве, ще има избори през октомври, но след това идва зимата и не завиждам на този, който ще дойде на това място през зимата, ще бъде подложен наистина на голямо изпитание.”, категоричен бе министър Велислав Минеков.

Спазвайки дългогодишната традиция, Атанас Атанасов символично предаде на новия министър на културата проф. Велислав Минеков фототипно копие на преписа на прочутата Манасиева хроника, която традиционно си предават министрите на културата. 
 
Малко преди официалната церемония екипът на Атанасов помести в социалните медии отчет за дейността си. Ето какво е написано там:
 
"Само за 7 месеца екипът на Министерството на културата успя да постави във фокуса на общественото внимание културата, необходимостта от разширяването максимално на достъпа до нея, както и опазването на безценното ни културно наследство. Изграждането на подходяща среда, гарантираща достигането на пълния потенциал за развитие на даровитите деца в училищата по културата и по изкуствата и във всички учебни заведения в страната, както и на техните преподаватели бе основна задача пред кабинета на министър Атанасов. Нейното осъществяване бе подпомогнато от осигурените стипендии за даровитите деца, както и от допълнително осигурените по бюджета на Министерство на културата 1,4 млн. лв. за увеличение на заплатите на учителите от 1 септември т.г., както и отделянето на капиталови средства за ремонт на училищни сгради.

Повишени бяха стандартите в музеите и в библиотеките в страната, стойностният показател на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален характер се увеличи от 1 юли с 10.9 на сто спрямо приетия от 1 април 2022 г.

Отделени бяха средства за археологически проучвания и за консервационни и реставрационни дейности на важни културни обекти, като за първи път разпределението на средствата бе извършено справедливо и прозрачно, въз основата на действащите нормативни уредби. Увеличени със средно 30% бяха заплатите на работещите в Националния институт за недвижимото културно наследство, за да могат да бъдат привлечени с експертизата си още специалисти, които да изготвят необходимите режими за опазване на недвижимите културни ценности.

Извършени бяха необходими промени в Национален фонд „Култура”, за да може средствата, предназначени за творците, да достигнат до максимално широк кръг от тях, а процедурите по кандидатстване бяха максимално улеснени. За първи път в историята на Фонда бяха проведени широки обществени обсъждания на неговите програми, така че бенефициентите по тях да могат да дадат предложения за подобряването им още преди да бъдат приети от Управителния съвет.

В Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ бе проведен конкурс за директор и за 5 месеца активна работа под негово ръководство бяха проведени конкурси и назначени 2-ма нови служители, които поеха работата по двете нови схеми – схемата за сериали и схемата за възстановяване на разходи, които ИА „НФЦ“ администрира от 1 януари 2022 г. Възнагражденията на съществуващите служители бяха увеличени средно със 77% от 1 април 2022 г., с дата от 1 януари 2022 г. Зрителите на български филми за периода 01.01.2022-30.06.2022 г. са 419 631. Създадени до 30 юни т.г. са 10 игрални, документални и анимационни филми. Подкрепени бяха над 60 български творци за участието им в международни проекти и прояви.

За Националния дворец на културата бе изготвен подробен анализ, а в резултат от предприетите от ръководството действия към 30 юни загубата от оперативната дейност на дружеството е намалена с 1 408 000 лв. в сравнение с предходния период; а приходите са увеличени с 1 000 091 лв.

В областта на авторското право и сродните му права бяха предприети важни инициативи, сред които и изготвянето на национална стратегия за опазване на филмовото културно наследство чрез дигитализация. Инициативата се реализира с участието на Национален филмов център и Българската национална филмотека.

В областта на сценичните изкуства бяха обявени и проведени 6 сесии за финансова подкрепа на фестивали и конкурси и разпространение на готов сценичен продукт в областта на театъра, музиката и танца като са сключени договорите за събитията до 31.08.2022 г. В тях са подадени 127 проекта, одобрени за финансиране са 109. Общият размер на средствата за финансова подкрепа е 1 600 000 лева. Като общият размер на подкрепата за проектите е 1 245 112,99 лв. Обявени 3 сесии за финансиране на нови произведения, спектакли, концерти в областта на театралното, музикалното и танцово изкуство със сума за разпределение в размер на 800 000 лв., като приема на документите е приключил на 29.07.2022 г.

Ето и по-подробна информация за осъщественото от екипа на Министерството на културата за изминалите 7 месеца:

I. Осигурени средства по перо „Капиталови разходи” за ключова културна инфраструктура в областта на образованието и сценичните изкуства: Общо 28 1460 460.22 лв. за 30 второстепенни разпоредители с бюджет - 11 театъра и опери; 12 училища; 5 музеи и галерии; 1 БКИ; Център за подводна археология. Със средствата ще бъдат ремонтирани Филхармония в Пловдив: 11 008 014.22 лв.; Драматичен театър – Търговище: 804 000 лв. за ремонт на покрив и ВиК инсталация; Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен: 4 771 040.01 лв. за основен ремонт и преустройство; Драматичен театър – Ловеч: 1 486 224.78 лв. за основен ремонт на салона; Център за подводна археология: 1 423 328.40 лв. за оборудване (ехолокатори, странично сканиращ сонар и др.); Национален исторически музей: 702 661.32 за ремонт на отоплителна инсталация и 29 292 лв. за принтер-плотер за широкоформатен печат; Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа“: 68 065 лв. за обследване и изготвяне на проект за консервация и реставрация; Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен: 481 020.98 лв. за изграждане на общежитие и довършителни работи по сграда; Национално училище по изкуствата - Русе: 626 447.03 лв. за пристройка за образователен и културен център; НУФИ „Широка лъка“: 2 054 452.76 лв. за енергийна ефективност и отоплителна инсталация; Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино: основен ремонт на сградата: 1 293 480 лв.

II. Осигурени средства по перо „Капиталови разходи” за ключова културна инфраструктура в областта на недвижимото културно наследство. Общо одобрени 52 проекта за консервация и реставрация на недвижими културни ценности за 8 988 527.30 лв. - 3 училища: Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив: 2 803 962.89 лв., Национална Априловска гимназия – Габрово: 1 172 276.78 лв., ОУ „Христо Смирненски“ – Пазарджик: 360 705.60 лв.; 18 църкви и манастири на обща стойност над 1 440 000 лв., вкл. църква „Св. Николай“ – с. Искрен, църква „Св. Архангел Михаил“ – с. Студена, църква „Св. Климент“ – Несебър, метох „Св. Георги“ – Бачковски манастир, църква „Св. Параскева“ – с. Гайтанево, църква „Св. Възнесение Господне“ – с. Старо село, църква „Св. Троица“ – с. Извор, Курилски манастир „Св. Иван Рилски“ – гр. Нови Искър, църква „Св. Николай Мирликийски“ – с. Чуковец, църква „Св. Неделя“ – гр. Ловеч, Мътнишки манастир „Св. Николай“ – гр. Враца, църква „Св. Архангел Михаил“ – гр. Хасково, Подгумерски манастир – с. Подгумер, църква „Св. Димитър“ – с. Жедна, църква „Св. Николай Мирликийски“ – с. Широки дол, църква „Св. Петка“ – гр. Своге, църква „Св. Димитър“ – гр. Кюстендил, църква „Св. Симеон Стълпник“ – с. Егълница; Монумент „Бузлуджа“: 388 715.00 лв.; 8 археологически обекта на обща стойност над 360 000 лв., вкл. НИАР „Мадара“, АР „Калиакра“, пещерата Магура, АНКЦ „Светилище на нимфите и Афродита“ в с. Каснаково, Тракийска гробница – гр. Ветрея, Средновековен град „Червен“, антична мозайка от АР „Августина Траяна-Верея-Стара Загора, археологически комплекс „Провадия-Солницата“; 6 музеи и къщи музеи на обща стойност над 560 000 лв.
Увеличение на заплатите на служителите на НИНКН със средно 30%.


III. Осигурени средства за археология: Общо 3 000 000 лв. за 103 проекта за теренни археологически проучвания – Протокол от 08.07.2022 г. на Междуведомствена комисия за предоставяне на целево финансиране на теренни археологически проучвания, одобрен със заповед на Министъра на културата от 12.07.2022 г.; За остров „Св. св. Кирик и Юлита”: 913 000 лв. за Центъра за подводна археология, за проучвания на о. Св. св. Кирик и Юлита за 3 години, вкл. 476 000 лв. за 2022 г.; 850 000 лв. бюджетирани за археологически проучвания по суша за три години, вкл. предвидени общо 400 000 лв. за 2022 г.

IV. Законодателни промени - Нормативни актове. Влезли в сила са Наредба за допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания – въвеждане на облекчени срокове с оглед нормалното протичане на археологическия сезон; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училища по изкуствата; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“ – първа истинска реформа в НФК от 2007 г., с цел създаване на ясни и прозрачни процедури за кандидатстване, които да позволят честна и обективна оценка на проектите, без безогледно влияние от страна на УС върху оценителите.
 
За обществено обсъждане са Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 14.06.2007 г. за провеждане на провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти – първа истинска реформа при конкурсите за директори на държавните културни институти от 2007 г., с цел създаване на ясни, конкретни и обективни механизми за кандидатстване и оценяване на кандидатите; Нови „Правила за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности“ – създаване на ясно разписана процедура за кандидатстване и оценка за консервация, реставрация и др. на обекти – НКЦ; създаване на предвидимост и сигурност за кандидатите; Изменение на Правила за определяне на възнагражденията на директори на държавни културни институти – за директорите на културни институти в сферата на сценичните изкуства; като единствено дирекция СИХО от специализираната администрация е подала предложения за второстепенните разпоределители, за които отговаря; Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на държавен културен институт – за създаване на Симфониета в гр. Кюстендил.

V. В Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ бяха проведени конкурси и назначени 2-ма нови служители, които поеха работата по двете нови схеми – схемата за сериали и схемата за възстановяване на разходи, които ИА „НФЦ“ администрира от 01 януари 2022 г. Възнагражденията на съществуващите служители бяха увеличени средно със 77% от 01 април 2022 г., с дата от 1 януари 2022 г. Зрителите на български филми за периода 01.01.2022-30.06.2022 г. са 419 631. Създадени игрални, документални и анимационни филми до 30.06.22 г. – 10, а подкрепени за разпространение са 16. Участие на български творци в международни проекти и прояви е подкрепено  66 пъти.

На база решенията на Финансова комисия I състав са сключени 120 договора на стойност 9 750 676 лв. Разплатени по договори са 8 120 700 лв. (до 31.07.2022 г.). На сесии на Национални художествени комисии: За игрално кино приети общо 119 проекта, от които 17 дебютни проекта. За документално кино по различните модули приети - 44 проекта. За анимационно кино приети - 20 проекта. Заседания за първите за годината редовни сесии на комисиите за игрално, анимационно и документално кино бяха проведени по метода със средна аритметична оценка на комисията + добавяне на служебна оценка от ИА НФЦ. Класиранията са качени на сайта на агенцията. Приети проекти за производство на сериали: Игрални сериали – 13 проекта, документални сериали – 6 проекта, анимационни сериали – 1 проект.

Финансова комисия II-ри състав: По схемата за възстановяване на разходи са кандидатствали и успешно са преминали първото препятствие общо 23 проекта.

Представяне на България на 75-тото издание на фестивала в Кан, на който имахме щанд. Подпомагане на българските аниматори на фестивала в Клермон Феран. Организирахме съвместно с Община Бургас първото издание на събитието Киноваканция, което обединява наградените филми от фестивалите „Златна роза“ и „Златен ритон“. Събитието мина изключително успешно и при пълни зали.
Проекти в развитие са: Нов електронен сайт на агенцията - ще е готов до края на септември; Електронно подаване на документи за кандидатстващи проекти – до края на годината; Обзавеждане на горното ниво на агенцията с кинопроектор, телевизор и екран, за нуждите на комисиите по категоризация, приемателната комисия и техническата комисия за сериали; Учредяване на магистърска степен в партньорство с НАТФИЗ с профил консервация, дигитализация и реставрация на български филми – обучение от 2 семестъра, 4 броя студенти за учебната 2022/23 година; Организация на 40-ото юбилейно издание на фестивала „Златна роза” в гр. Варна в периода 23-29.09.2022 г.

VI. Национален дворец на културата.

Към 30 юни загубата от оперативната дейност на дружеството е намалена с 1 408 000 лв. в сравнение с предходния период; Увеличени приходи с 1 000 091 лв.; Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци намалени с 317 000 лв.; Финансов резултат - намалена загуба с 1 408 000 лв. Това при увеличение на цената на електроенергията с около 300 % и погасени разходи за предходни години задължения почти 1 000 000 към „Топлофикация”, към доставчици и др. Дружеството няма просрочени задължения.

Най-големият проблем са задълженията към Столична община за данък сграда и такса смет. В последната половин година са погасени 5 570 000 и остават 4 090 000 лв. и се води дело за още 4 000 000 лв., които НДК оспорва. Изготвени и предоставени са в срок всичките отчети на дружествтото и е представена и одобрен три годишен стратегически анализ и бизнес програма на дружеството.

Организация на събития в периода: За първото шестмесечие от годината са отдадени дългосрочно близо 1 500 кв.м. нови площи, сред тях са помещения които са пустеели през последните 3-4 години; Броят на проявите за първото шестмесечие на година е увеличен тройно спрямо същия период за предходната година. В резултат на което са увеличени приходите на дружеството от услуги ползване на зали и помещения.

С цел реализиране на икономии на електроенергията са подменени близо 3 000 броя осветителни тела в голяма част от общите части на сградата и подземните гаражи.

Текат процедури за: Подмяна на осветлението на Зала 1, с цел намаляване на потреблението на електроенергия; Доизграждане на билетната система за онлайн продажби; Внедряване на електронна система за управлението на имотите; Закупуване и подмяна на трансформаторни масла, с цел намаляване на потреблението на електроенергията; Ремонт и подмяна на хидроизолацията на външните тераси.