Главният прокурор Иван Гешев участва в 16-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори на държавите членки на Европейския съюз

  • от PlovdivTime
  • 08:30, 15.10.2022

Главният прокурор Иван Гешев и заместник главният прокурор Десислава Пиронева участват в 16-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и ръководители на прокурорски служби на държавите членки на Европейския съюз, която се проведе в периода 13-14 октомври 2022 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Програмата на срещата е фокусирана върху наказателноправните последици за европейските държави от военния конфликт в Украйна. Обърнато бе внимание и на предложението на Европейската комисия за изменение на Регламента за функциониране на Евроюст с цел да бъдат въведени необходимите разпоредби, позволяващи задълбочен анализ и съхраняване на събрани доказателства за военни престъпления, извършени във връзка с военния конфликт в Украйна.

Главните прокурори се обединиха за това, че като част от европейското семейство всяка държава член на ЕС следва да полага усилия за гарантиране сигурността на обществото и стабилността на националната си правна система в духа на демократичните ценности и отстояването на върховенството на закона.

Тазгодишната среща на Консултативния форум бе под председателството на Оливие Кристен, ръководител на отдела по наказателни въпроси и помилвания на Франция, и на Игор Стриж, главен прокурор на Чешката република. Господин Стриж откри срещата с приветствено слово, в което подчерта, че избраната тема на 16-ата поред среща е от изключителна важност както в европейски, така и в международен план, защото поставя под риск от сериозно нарушаване правовия ред, основните човешки права  и хуманността, присъща за демократичните държави.

Главният прокурор Иван Гешев заяви готовността на българската прокуратура за активно сътрудничество с европейските й партньори в техните действия във връзка с актуалната международна обстановка и произтичащите от нея предизвикателства пред правораздавателните органи.

Оливие Кристен подчерта необходимостта от сътрудничество на магистратите като ключов елемент за защита интересите на европейските граждани. Той отправи призив към своите колеги за иницииране на повече разследвания на военни престъпления и координация с партньорските съдебни институции в Европа. Отчетен бе и приносът на Евроюст за осъществяването на ефективни разследвания, анализ и съхраняване на доказателства, произтичащи от водените национални разследвания.

Еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндерс отправи видеообръщение към главните прокурори, в което благодари на европейските държави за формирането на съвместни екипи за разследване на престъпления в Украйна, съвместно с Европейската комисия и Международния наказателен съд. Той заяви и готовността на Европейската комисия за осигуряване на липсващите способи за обезпечаване на инициативите на националните и европейски органи, целящи подкрепа на украинската държава при предоставянето на солидни доказателства в съда.

Президентът на Евроюст Ладислав Хамран изрази готовността на ръководената от него структура да подпомага европейските и асоциираните държави с помощта на изградената база данни с доказателства, изпращани от съответните национални разследващи и съдебни органи, за да може в дълбочина да се изследват всички обстоятелства и да се направи обосновано заключение относно същността на престъплението и неговия извършител.

В срещата на Консултативния форум участва и главният прокурор на Украйна Андрий Костин, който благодари на своите колеги за отдадеността в подпомагане на украинската прокуратура. Господин Костин подчерта, че техните действия са насочени към установяването на справедливост и хуманност. Той представи доклад за това, че обемът от подадени сигнали за престъпления, свързани с войната, е огромен. Ролята на страните в Европа е от значение при извършването на задълбочени разследвания, формирането на съвместни екипи и изграждането на стабилна координационна система между националните съдебни органи за нуждите на обмена на опит и добри практики.

От Чешка страна насочиха дискусията към начините за подпомагане на международните разследвания и към това какви дейности да предприеме Евроюст, за да подпомогне държавите членки на ЕС при разследване на трансгранична престъпност и киберпрестъпления, свързани с войната в Украйна, както и ограничаване и конфискация на незаконните финансови активи.

В контекста на високо развитите телекомуникационни и технологични възможности за разпространение на информация е налице сериозен риск от повишаване на киберпрестъпленията, целящи разпространение на фалшиви новини относно войната в Украйна и пропагандиране на идеи, противоречащи на европейските норми и ценности.

Главните прокурори споделиха своя практически опит, възгледи и предизвикателства пред техните прокуратури във връзка с настоящите ограничителни мерки на ЕС срещу физически лица и компании от Русия и Беларус.

В рамките на събитието главният прокурор Иван Гешев обсъди със своите колеги - главните прокурори на държавите членки на ЕС и Украйна, предстоящата конференция “STOP HATE SPEECH”, организирана от Прокуратурата на Република България съвместно с Европейската еврейска асоциация, която ще се проведе в началото на месец декември.

В рамките на конференцията ще бъдат обсъдени престъпленията от омраза и по дискриминационни причини. Събитието ще създаде своеобразна платформа главните прокурори заедно с религиозни общности и неправителствени организации да обсъдят възможностите за защита правата на гражданите.

 

Консултативният форум на главните прокурори на страните от ЕС функционира от 2010 г. в рамките на Евроюст - звеното за съдебно сътрудничество на Европейския съюз, чиято цел е координация на разследванията и наказателните преследвания и сътрудничество между компетентните органи на държавите членки по отношение на тежката трансгранична и/или организирана престъпност.

  

Главният прокурор Иван Гешев с главните прокурори на Чехия и Кипър (от дясно на ляво)

Иван Гешев с президента на Евроюст и главния прокурор на Кипър (от ляво на дясно)

Иван Гешев с главния прокурор на Литва

Главният прокурор на Украйна по време на форума

Еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндерс