Без театър, изложби, концерти! 40% българи не са ходили на културни събития през последната година

  • от PlovdivTime
  • 15:00, 15.09.2023

Без театър, изложба, кино, концерт - над 40 на 100 от българите не са посетили никакви културни събития през последната година. Сред гражданите в активна възраст от 25 до 64 години, които са били на подобни събития, преобладават жените. Това сочат данни на Националния статистически институт, правени във връзка с мащабно европейско проучване на образование „Adult Education Survey“.

Жените по-често посещават представления  (пиеса, концерт, опера, балет) и културни забележителности(музеи, художествени галерии, археологически разкопки). През последните 12 месеца 45% от представителите на пола за били поне веднъж на такъв подобно мероприятие. На този фон културата е предизвикала интереса на едва една трета от мъжете. Те обаче са по-редовни посетители на киносалоните, като 40 на 100 от тях са гледали поне един филм през последната година.  

Прави впечатление, че посещенията на културни мероприятия е по-разпространено сред хората с по-висок образователен ценз. Иначе казано, колко по-образован е един човек, толкова по-завишен е интересът му към театри, изложби, посещения на концерти и музеи. Разпределението им се разпределя в общия случай по следния начин – с основно и по-ниско образование са 6 на 100 от посетителите. Тези със средно са около 30 на 100. А висшистите представляват около 60% от посетилите събитие.

Освен въпроса с посещаването на културни събития, изследването е проучило и интереса на българите към литературата. Оказва се, че отново жените са тези, които проявяват повече инициатива в четенето.

По данни на НСИ малко повече то половината българи не са прочели нито една книга тази година. Броят им дори се е увеличил през годините, като сравнено с 2016г. има ръст от близо 5 процентни пункта.

Осезаемо е разделението между половете в тази категория. Мъжете, прочели поне една книга през свободното си време, са 38%. Докато при жените този процент е малко над 58%.

Представителите на мъжкия пол обаче са по-активни в четене на новини във хартиени или електронни издания. За информираността си на ежедневно ниво се грижи малко над една трета от населението (36.5%).

Мъжете са съответно 38.4, а жените – 34.5%. НСИ отчита още по-голям фактор по отношение на редовната информираност – образователния ценз. 9 на 100 от хората с основно или по-ниско образование четат хартиени или електронни медии, а сред тези със средно и висше образование – процентът е съответно 37.8 и 47.9%.