Арх. Венета Петкова: Открихме и описахме 188 експоната във Форумите Изток и Юг

  • от Мария Луцова
  • 12:10, 27.04.2022

Проектът за реставрацията, консервацията и експонацията на Форумите Юг и Изток е обсъждан на среща между проектантите и експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство. От НИНКН имаха препоръки след представянето на първия вариант. Трябваше да бъдат разкрити древните магазини и да бъдат описани археологическите находки. Веднага след това екипът проектанти е нанесъл корекции, които е представил пред НИНКН отново. Какво е променено и коя е следващата стъпка за връщането към живот на последната археологическа зона в сърцето на Пловдив, разказва арх. Венета Петкова:

- Арх. Петкова, с какво обсъжданият с експертите от НИНКН работен проект е различен от този, който представихте пред пловдивската общественост?

- Той е абсолютно същият, но е допълнен с нова и актуална информация. Пред пловдивската общественост бе представен проект в идейна фаза, а сега се представи детайлен проект в работна фаза.

- В изказванията на специалистите тогава бе подчертано, че е важно максималното придържане към автентичното – особено по отношение на колонадата, която се виждаше във визуализациите. Как и променихте ли проекта в тази му  част?

- Точно това се промени в проекта! Той бе допълнен с нова информация, доказваща максималното придържане към автентичното. След разкриване на всички налични елементи, които бяха складирани в магазините, се направи ново заснемане и каталогизирането им. Тази информация беше изключително ценна за предложените анастилози в проекта. Съвместно с помощта на д-р Светла Петрова и доц. д-р Иво Топалилов се направи пълна реставрация на намерените елементи и се определи кои са от форума и кои са донесени тук от други места. Проектът бе допълнен с новите елементи и с доказана автентичност на реставрацията и анастилозата. Заснеха се нови дорийски база и капител, два тамбура от колоните в дорийски стил,  облицовъчни арки от входа на пропилеите, един антов коринтски капител, десетина елемента от облицовката от туф на магазините и множество елементи от фриз архитравите и корниза на коринтския ордер, или общо се заснеха 188 броя елементи.

- Какви бяха коментарите специалистите от Института на представяния работен проект?

- Те се съгласиха с предложените в проекта анастилози. Поискаха от нас да направим варианти на осветлението , като се помисли за ежедневно осветление, максимално близко до автентичното.  В част ВиК  да се предложи отводняване на терена. Да покажем всички материали и начини на укрепване при анастилозата на елементите.  И да се представи проектът в работна фаза по всички части.

- Какво ще се случи с магазините, които от НИНКН поискаха да разкриете?

- Те са експонирани и сега. Ще бъдат допълнени с нова реставрация и нова подова настилка близка до оригиналната. Височината няма да се променя. Само там, където има разрушени зидове, ще бъдат възстановени и консолидирани.

- Каква е следващата стъпка?

- Изготвяне на работен проект по всички части и отново внасяне за съгласуване в НИНКН към Министерството на културата. Това ще се случи в максимално бързо време.

ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

3D възстановки, прожекции на филми и много зеленина в реставрираните Форум Юг и ИзтокКолеги, бъдете по-лаконични в пространствената изява за нещо, за което имаме само графична представа - може изкуствени колони, но не и гора, призова арх. Румяна Пройкова