Амелия Гешева поема поста зам.-министър на културата в екипа на Кръстю Кръстев

  • от Мария Луцова
  • 15:40, 10.10.2023

Амелия Гешева става заместник-министър на културата в екипа на министъра на културата Кръстю Кръстев.  Тя се завърна в сградата на бул. „Александър Стамболийски” като съветник на бившия директор на Драматичен театър-Пловдив, а сега поема и функцията на негов заместник.

На 24 юли изтече срокът за становища по повод предложението на Кръстю Кръстев за промени в устройствения правилник на Министерството на културата. То предвиждаше промени в структурата на политическия кабинет, в който от двама заместник-министрите стават четирима. До момента има назначени двама замове -  арх. Чавдар Георгиев, който ще отговаря за недвижимото културно наследство.  Музикантът Виктор Стоянов пое сценичните изкуства.

Предложението имаше за цел "подобряване и надграждане капацитета на екипа, организацията и координацията на дейността на министерството, както и ефективна координация в областта на стратегическото планиране и националните политики, работата с общините и регионите.

От доклада към предложението станаха ясни и ресорите, които двамата вече назначени зам.-министри и новите двама (ако предложението бъде одобрено) ще поемат.

Единият заместник ще движи всички процеси по прилагането на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, в който са предвидени дейности, свързани с достъп до европейски културен обмен и съдържание, както и с дигитализация на музейни и библиотечни фондове. Необходимо е фокусът да бъде насочен към изпълнение на дейностите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това изисква да се обособят в отделен ресор всички изисквания, механизми за контрол и функционалност на дейностите и инициативите, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост и специално в "Инвестиция 6: Развитие на културните и творчески сектори" и проектите 42 и 43.

"Новосъздаденият ресор ще има пряк ангажимент към създаването на експертен екип в Министерството на културата, който да отговаря за НПВУ.Този ресор ще обхване дейности в областта на европейските програми и проекти, осъществяваната политика в областта на авторското право и сродните му права, филмовата индустрия, включително провеждането на административнонаказателните производства за административни нарушения по Закона за авторското право и сродните му права и Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги", посочва в доклада си Кръстю Кръстев.

Вторият ресорен заместник-министър поема сценичните изкуства и Национален фонд "Култура". Той ще има трудната задача да осъществи реформи и дейности в НФК, тъй като именно тази структура ще има активно участие в изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Третият зам.-министър ще е ангажиран с провеждането на държавните политики в областта на движимото културно наследство, нематериалното културно наследство, подпомагането и координацията на дейностите на музеите, галериите, библиотеки, читалища и подпомагането дейността на българските културни институти в чужбина.

"За този трети ресор се поставят допълнителни приоритети, свързани със секторната програма „Култура и медии“ на правителството, както и приоритетите за Култура, наследство и туризъм в Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ`2030", пише в доклада.

Промяната в устройствения правилник предвижда и отделен ресорен зам.-министър за недвижимото културно наследство в лицето на арх. Чавдаров.

"Необходимо е да се обособят в отделен ресор приоритетите и механизмите за провеждане на държавната политика в областта на недвижимото културно наследство с цел преодоляване на административното забавяне на процедурите, свързани с неговото опазване и подобряване контролната дейност по изпълнението на изискванията на Закона за културното наследство", аргументират се от Министерството на културата.

Амелия Гешева беше зам.-кмет на Пловдив в периода 2016 до май 2017 г. Завършила е български език и история в ПУ „Паисий Хилендарски“, магистър е по публична администрация от ТУ-Варна. От 2006 г. до 2012 г. е началник на отдел „Европейска интеграция, етнически и демографски въпроси“ в Областна администрация – Пловдив. В периода 2012 г. до края на 2015 г. е директор на Общинския институт „Старинен Пловдив“.