Академичната общност на МУ-Пловдив предлага проф. Костянев за Почетен гражданин

  • от PlovdivTime
  • 09:55, 20.05.2022

Академичната общност на Медицински университет-Пловдив е внесла предложение за удостояването на член-кореспондент проф. д-р Стефан Костянев със званието „Почетен гражданин на град Пловдив”.

Проф.д-р Стефан Костянев, д.м.н. е роден на 31.05.1952 г. в София. Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1979 г.  през 1979 г. с пълно отличие и „Златен Хипократ”. Същата година е избран за асистент в Катедрата по патологична физиология на ВМИ-Пловдив. През 1988 г. става доктор по медицина, през 2004 г. – доктор на медицинските науки, през 2006 г. – професор, а през 2014 г. – член-кореспондент на БАН. Като енциклопедична личност проф. Костянев превръща своите лекции и обучението на студентите в своеобразен форум на професионализъм, изкуство и предизвикателство, поради което години наред българските и чуждестранните студенти го избират за „Любим преподавател”.

Повече от 10 години проф. Костянев е бил член, а в последните три от тях – председател на Борда на директорите на УМБАЛ „Св. Георги” – най-голямата университетска болница в страната. От септември 2019 г. е председател на Общото събрание на МУ-Пловдив. Проф. д-р Костянев е заемал на няколко пъти различни отговорни длъжности  в МУ-Пловдив, а от 2011 до 2019 г. е о ректор на университета. Член е на различни специализирани научни съвети и работи всеотдайно и целенасочена за утвърждаване на международните позиции и авторитета на МУ-Пловдив чрез участие в национални и международни събития.

Той е член и на съюза на независимите български писатели. Няколкото издания на книгата му „Патоафоризми” разкриват друг негов талант – умението да борави с думите.

От 2017 г. е член на Управителния съвет на фондация „Пловдив 2019”.

Предложението за удостояването на проф. д-р Стефан Костянев за „Почетен гражданин на град Пловдив” ще бъде гласувано в Общинския съвет. Внесено е от и.д. кмета Величко Родопски.