Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“

  • Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“
  • Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“
  • Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“
  • Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“
  • Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“
Описание

Пловдив е първият български град със собствена театрална сграда и трупа от 1881 година.

Драматичен театър Пловдив е държавен репертоарен театър, водещ национален културен институт. Неговата трупа създава през годините много от звездите на българския театър и кино. Постановките и актьорите му са носители на многобройни национални и международни награди. Театърът е отличен от Министерство на културата на България за високи постижения в областта на мениджмънта и маркетинга през 2012 и 2016 година.

През 2016 година Драматичен театър-Пловдив завършва преустройството си като модерна високооборудвана европейска театрална сцена. Той разполага с голяма зала (468 места), с камерна зала (117 места), Zoom зона за театрални и други арт експерименти (350 места) и лятна сцена (250 места). Театърът е домакин на Есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът”, чийто основател и артистичен директор е проф. Стефан Данаилов.