Жестока финансова корекция за Община Пловдив! Връща 3 млн. лева за най-големия си проект

  • от PlovdivTime
  • 09:49, 23.09.2020

Тежка финансова корекция е отнесла Община Пловдив от Управляващия орган за модернизацията на Пречиствателната станция, която е през Водния цикъл.  От Министерството са наложили санкция от 5% на договора от февруари сключен с изпълнителя ДЗЗД „ПСОВ Пловдив 2018" на стойност 58 707 707, 77 лв. без ДДС.   Юристите на градската администрация са загубили и делото в Административния съд, който е потвърдил наложената корекция.  Това означава, че Община Пловдив ще трябва да върне 3 млн. лева на Европа, а парите ще дойдат вероятно от градската хазна. Все пак Община Пловдив има шанс да спечели делото на последната инстанция във Върховния административен съд, пише TrafficNews.

Наложената финансова корекция е заради нередности в обществената поръчка за избор на изпълнител  за модернизацията на Пречиствателната станция през Водния цикъл. Според Управляващия орган комисията по поръчката към Община Пловдив е заложил критерии, които необосновано ограничават участието на фирми в процедурата.

Претенциите на управляващия орган са критериите към фирмите към предишен опит и изпълнени дейности в подобен обем, както и експертите, които е трябвало да имат фирмите, за да спечелят поръчката.

Зам.-кметът по строителството Пламен Райчев заяви, че Община Пловдив е обжалвала решението във ВАС и се надява на позитивен изход от ситуацията.

„Често в такъв тип поръчки има финансови корекции. 5% по начало не е голяма санкция за европейски проект, но на фона на огромната сума на поръчката я прави внушителна. За нас е странна тази корекция, тъй като поръчката е минала предварителен контрол в АОП и не е имало никакви забележки към условията на поръчката. Надявам се да спечелим обжалването”, каза Райчев.

В консорциума, който взе поръчката за над 70 млн. лева с ДДС, партньори са ,,ГБС – Пловдив“ АД, ,,Главболгарстрой“ АД и ,,Еко-проект 2000“ ООД, с подизпълнител „Кристална вода“ АД.

Дейностите по рехабилитация на съоръжението се осъществява с финасовата подкрепа на ОП „Околна среда” 2014-2020, като ремонтът е част от интегрирания проект за водите на Пловдив. Реконструкцията на ПСOВ има цел да се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи в река Марица, като така се подобри качеството на водата.  Срокът за изпълнение е 730 календарни дни от датата на възлагане.