Заради процедура: Собствениците на къща паметник на културата в Пловдив се разминаха със солена глоба

  • от Мария Луцова
  • 11:59, 24.03.2024

ВАС отхвърли акт на район „Централен” и решение на Пловдивския административен съд за незаконен ремонт на сграда недвижима културна ценност на ул. „Христо Г. Данов” 7. Собствениците са премахнали тераса, за която твърдят, че е опасна, а за това им е съставен административен акт.

Магистратите са посочили, че „липсва извършване на незаконно строителството, което не е завършено”.

„С обжалваната заповед е наредено спиране изпълнението на строеж „Ремонт на южната фасада с реконструкция с премахване на балкон на южната фасада на жилищна сграда” и забрана достъп до строежа, поради това, че е незаконен, тъй като е изграден без необходимите строителни книжа. От приетите по делото писмени доказателства, безспорно е установено, че извършените и описани дейности не представляват реконструкция”, посочват от Върховния административен съд. 

Аргументът е, че неправилно колегите им на по-долната инстанция АС-Пловдив са приели, че е извършена реконструкция. Събраните доказателства не доказват да се е извършвал и ремонт на южната фасада. От районната администрация на „Централен” не са приложили доказателства, че  сградата е единична недвижима културна ценност  и това означава, че  не е необходима съгласувателна процедура.

Затова ВАС отсъжда, че оспорената от жалбоподателите заповед е незаконосъобразна и със същестевни нарушения на административно-производствените правила.

Съдът постановява и Община Пловдив да възстанови разноските на собствениците по делата на стойност 3840 лв.

Решението е окончателно.

ХРОНОЛОГИЯТА:

Във връзка със сигнал от РДНСК - Пловдив на 29 септември 2022 г. е извършена проверка на адреса и е съставен констативен протокол, който е установил премахване на балкон на сградата и извършващи се на втори и трети етаж от същата подмяна на ел. инсталация, монтаж на климатична инсталация, предстенни обшивки от гипсокартон и др.

На 10 октомври 2022 г. е съставен констативен актот служители на район „Централен“ при Община Пловдив, съгласно който при извършена проверка на място в имота е констатиран строеж, описан в акта като „Ремонт на южната фасада с реконструкция с премахване на балкон на южната фасада на жилищна сграда". За строежа не се представят строителни книжа и документи. 

Констатирано е още, че по част от южната фасада на сградата е монтирано фасадно скеле, като по фасадата, пред остъклената тераса са констатирани следи от премахнат балкон (очертанията на плочата и парапетите). Балконът, според проверяващите, е бил съставен от правоъгълна в план стоманобетонова плоча, плътен парапет по късата стена на плочата и прозирен по дългата.

В хода на проверката са присъствали собствениците на имота, които са заявили, че скелето е поставено от тях с цел ремонт на фасадата. Тя посочили, че балконът е отстранен на 21 септември 2022 г. Имало налична документация за преустройство – одобрен на 18 февруари 1969 г., като въз основа на одобрения проект е издадено строително разрешение. 

От Общината обаче посочват, че съгласно проекта, липсващият балкон представлява конструктивен елемент – част от етажна плоча, която се сочи като обща част. Прието е, че става дума за за незаконен строеж. 

Собствениците обжалвали подобно твърдение пред съда. Те посочват, че констатирания строеж не съществува и скелето в имота не е поставено с цел „реконструкция“ на южната фасада на сградата, както и че такава не е извършвана. Тя твърдят, че скелето е поставено единствено за сваляне на висящи отломки след падането на балкона, за да се обезпечи безопасността на обитателите на сградата. Сочат, че за падналия балкон липсват съответните строителни книжа и въпреки, че е налице одобрена документация за преустройство, същото не е реализирано във вида, разрешен от администрацията.

Въпреки това, от район "Централен" издават заповед за спиране на ремонта и забрана на достъп до него като е разпоредено извършителите му незабавно да напуснат мястото на строежа, както и да вземат всички необходими мерки за недопускане и предотвратяване на аварии и рушене.

Свидетел по делото посочва, че знае, че терасата към жилището, намиращо се на тавана на сграда, била компрометирана и е паднала през лятото или есента на 2021 г., но не може да уточни за стреха или за цялата тераса става въпрос.

Съдебно-техническа ескпертиза е установила, че строежът касае премахната част от тераса на трети етаж. Този етаж не е бил предвиден в първоначалния одобрен проект за сградата през 1912 г., а е представлявал таван. С одобрено преустройство през 1969 г. е разрешено надигане на покрива в участъка при югозападния ъгъл на сградата. В одобрения проект е предвидена тераса, частично попадаща над помещения на долния етаж. В по-късни години терасата частично е остъклена. Установено е също така, че при изпълненото преустройство през 1969 г. са извършени отклонения от одобрения проект, представляващи разширение на площта на жилището, завишение на котите на покрива, както и допълнително изпълнена тераса над третия етаж. 

Вещото лице е приело, че поради факта, че сградата е строена преди 110 години, при действието на различни правила и норми в областта на проектирането, същата е нормално да не е осигурена против въздействия по действащите в момента норми за проектиране. Такова различие в нормите е имало и към 1969 г., когато е одобрено преустройството на част от третия етаж на сградата. Действително на място, по мнение на вещото лице е налице изпълнение, в отклонение от одобрения архитектурен  и терасата с нейната стоманобетонна плоча са разширени, при което са натоварени съществуващите тухлени зидове в югозападната част на сградата. За това натоварване спомага изпълнената на третия  етаж стоманобетонова плоча. В заключение, експертът е посочила, че за установяване на отражението на изпълнените нови стоманобетонови елементи в югозападния ъгъл на сградата, е необходим цялостен статичен и динамичен анализ, като само след статически изчисления от правоспособно лице, може да се установи дали са налице резерви в конструкцията на сградата, с които да бъдат поети бъдещи усилия от сеизмично натоварване, които могат евентуално да възникнат.

Според приетото без възражения заключение на вещото лице, процесният строеж касае премахната част от тераса на третия етаж от процесната сграда, който е реализиран през 1969 г. след одобрен проект за преустройство. В същия е била предвидена тераса частично попадаща над помещения на долния етаж и конзолна част от 80 см пред южната фасада с обща дължина от 3,80 м. Вещото лице е установило, че през годините терасата е била частично е остъклена, а пред остъклението са останали конзолните 80 см като открита тераса с монтиран ажурен парапет. Именно тези конзолни 80 см, видно от констатациите на експерта, представляват премахната процесна част от терасата, имаща дължина 3,50 м.

Собствениците на имота са се възползвали от правото си да оспорват решението на Пловдивския административен съд пред ВАС. В крайна сметка висшата институция отсъжда в тяхна полза.

ИСТОРИЯТА: 

Жилищно-търговската сграда на д-р Араф е единична недвижима културна ценност. Построена е по проект на знаковия арх. Камен Петков. Самият д-р Араф е важна фигура - той е един от заможните хора, които дават средства за построяването на културния дом на евреите БЕТЕМА, сега читалище "Шалом Алейхем"(също проектирана от арх. Петков). Именно от къщата на д-р Араф започва еврейското гето, по спомени на писателката Ивет Анави. В периода от 1941 до 1944 г. там са принудени да се пренесат всички евреи, които са живеели в други квартали на Пловдив.

"Тук във всяка стая имаше по едно еврейско семейство. Дори в деня на сватбата ни с д-р Леон Анави полицията нареди да се движим в определените часове - само два часа на ден. Изключение се правеше само за погребение и затова нашите гости дойдоха с бележки за погребение", разказва тя. Оттук започва и историата за нощта на 10 март 1943 г. - началото на Холокоста в Пловдив. С бохчи, по нощници, посред нощ извеждат евреите, за да ги депортират. Тогавашният пловдивски митрополит Кирил надига глас и с подкрепата на депутати, общественици, юристи, предприемачи и граждани успява да предотврати изпращането на 600 пловдивски евреи в лагерите на смъртта. Прави го с думите: "Ще легна на релсите, но няма да допусна влаковете за лагерите да тръгнат!".