Започва набирането на предложения за награда “Пловдив“

  • от PlovdivTime
  • 14:10, 29.03.2024

Набирането на предложения за удостояване с награда "Пловдив" на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2023 г., започва от 1 април - понеделник. Награда „Пловдив“ се присъжда по една в следните 12 категории: "Художествена литература и хуманитаристика"; "Художествен превод"; "Журналистика в сферата на културата"; "Архитектура и естетизация на градската среда"; "Музика"; "Танцово изкуство"; "Театър"; "Изобразително изкуство"; "Аудио-визуални изкуства и фотография";  "Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта"; "Произведение на изкуството, предназначено за деца"; "Съвременни мултижанрови изкуства".

Краен срок за внасяне на предложения е 19 април в 17 ч. Предложения, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.

Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица.

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1). Статута и формуляра - Приложение №1, могат да бъдат изтеглени от сайта на община Пловдив - www.plovdiv.bg  на началната страница, в долната част в банер – лентата с надпис „Награда Пловдив“, както и от раздел „Култура“ в менюто - Награда „Пловдив“. 

Внасянето на предложения може да стане по 3 начина - с директно попълване на сайта на наградата, с изтегляне на формуляра и изпращането му по електронен път на имейл [email protected] или внасяне на хартия в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“.