Спира ли ремонтът на Концертна зала? КЗК отмени договор за надзор, глоба за Министерството

  • от Мария Луцова
  • 18:52, 12.02.2024

Комисията за защита на конкуренцията обяви за незаконно решението на Министерство на културата да бъде отстранена  „ИВТ консулт“ ЕООД от обществената поръчка за упражняване на строителен надзор при ремонта и реконструкцията на Концертна зала.

КЗК посочва, че оценката дали фирмата отговаря на критериите е трябвало да бъде извършена на базата на предварително обявените условия, а не по субективна преценка на комисията, назначена от министъра на културата.

В решението е посочено, че на ведомството начело с Кръстю Кръстев се налага глоба в размер на 5 620 лв. без ДДС, което е 5 на сто от общата сума на поръчката – 112 400 лв. без ДДС според сключения на 17 януари 2024 г. договор с избраната фирма изпълнител - „План Инвест Пловдив“ ЕООД. Министерството ще трябва да заплати и направените разноски на „ИВТ консулт“ ЕООД в размер на 2 850 лв.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Припомняме ви, че в началото на декември, когато вече бяха стартирали първите действия за началото на ремонта на Концертна зала, стана ясно, че фирма, участвала в процедурата „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера – Пловдив“, жали заповедта на министъра на културата за избран изпълнител.

В края на януари КЗК излезе с решение да допусне предварителното изпълнение на обществената поръчка преди да се е произнесла по жалбата на „ИВТ Консулт” ЕООД.

В случай, че Министерство на културата не обжалва или загуби отново делото във Върховния административен съд, предстои обявяването на нова обществена поръчка за строителен надзор и това ще забави строителните дейности.

Архитектурният проект за ремонта и реконструкцията на Концертна зала е на на арх. Бойко Кадинов. Според него се предвижда подиумът да бъде конструиран от 4 платформи. Едната е с размер 14600х3100 и три - 14600х2000. В момента сцената е на една платформа, която се движи в бетонна конструкция. Разполагането на четири платформи ще наложи нова схема на сценичната механизация, защото всяка от платформите ще бъде самостоятелна. Това ще позволи различни варианти за използване на пространството – например основна зала и сцена с един равен под, както и сценични платформи, разполагащи амфитеатрално в различни конфигурации.