За 6 години: В област Пловдив са получени над един милиард и двеста милиона лева от ЕС

  • от PlovdivTime
  • 11:58, 29.04.2023

Общият брой на подписаните договори за финансиране от Европейския съюз в област Пловдив е 4 647, на стойност над 1млд. 183 млн. лв. Близо 70 % от тези средства са получени като безвъзмездна финансова помощ. Това са над 901 млн.лв., предоставени на публичните институции и частния сектор (бизнес и неправителствени организации) за реализиране на проекти по Оперативните програми, Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи  Нели Караджова, управител на Областен информационен център - Пловдив. Данните са за изминалия програмен период 2014-2020 г. 

Това нарежда област Пловдив на първо място по усвояване на евро средства спрямо останалите области в Южен централен район за периода от 2014 година досега.

И в Пловдив, както и в много други области в страната, програмният период 2014-2020 г. се отличава с голямата активност на бизнеса. Най-много бенефициенти и сключени договори има по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съответно с най-голям размер на отпуснати средства. Инвестициите в бизнес инициативите са на стойност от близо 440 млн.лв., като 300 млн.лв. от тях са безвъзмездна помощ. Средствата са в подкрепа на предприятия за подобряване на производствения им капацитет, повишаване на енергийната и ресурсна ефективност, въвеждане на иновации, както и за преодоляване на икономическите последствия от пандемията.

На второ място по предоставени финансови средства се нарежда Оперативна програма „Околна среда“, по която в областта са одобрени едва 20 проекта, но са изплатени сериозени финансови ресурси в размер на над 248 млн. лв., от които близо 200 млн.лв. са БФП.

На предни позиции са и усвоените средства от Програмата за развитие на селските райони, където в областта са одобрени 801 проекта и са подписани договори на обща стойност за над 203 млн.лв.

По Оперативна програма "Региони в растеж" са подписани договори за изпълнение на 29 европроекта на територията на общините Пловдив, Асеновград, Карлово, Първомай и Хисаря. Те са на обща стойност около 143,5 млн. лв. като от тях почти всички средства са БФП и има изключително малко съфинансиране от страна на бенефициентите.

Изключително голяма е активността във всички 18 общини в област Пловдив по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, "Развитие на човешките ресурси", „Храни“ и Програмата за развитие на селските райони, където има реализирани проекти във всяка една община в областта.

Най-много и като брой и като стойност са проектите в община Пловдив на стойност близо 580 млн. лв. (462 млн. лв. от тях БФП)=

Най–малко средства са усвоени от община Лъки – близо 4,3 млн.лв. , но тя не е на последно място и по показател за получени средства на глава от населението.