Военно положение: Ще удари ли кризата най-големите проекти в културна инфраструктура на Пловдив?

  • от Мария Луцова
  • 09:50, 03.05.2022

Драстичен скок на цените на всички стоки – от тези, свързани с оцеляването ни, и се стигне до тези, които касаят най-мащабните обекти на Пловдив. Вече никой не е изненадан, че строежите на детски градини и ремонтите на училища са изправени пред огромна въпросителна  дали въобще ще се случат. Фирми не пристъпват към изпълнение на спечелени поръчки, ключови обекти стоят на  полусъединител  и не се знае как могат да бъдат спасени. Местната власт очаква реакция от държавата, държавата обаче мълчи.

Каква е ситуацията по отношение на културната инфраструктура и кои са проектите, които Пловдив трябва да реализира и са изправени пред риск да пропаднат?

НЕБЕТ ТЕПЕ И ИЗТОЧНАТА ПОРТА

Строителният консорциум „Филипопол 2020” спечели обществената поръчка за проекта  „По крепостните стени на Филипопол”.   Фирмата участваше в състезанието и за трите обособени позиции – „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, реставрация и експониране на античен комплекс „Източна порта” на Филипопол”, „Инженеринг на обект: Археологически комплекс Небет тепе – консервация, реставрация и експониране” и „”Инженеринг на обект: реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс „Небет тепе”.

Мащабният проект трябва да бъде реализиран на сумата  8 012 202, 52 лв. 6 милиона от тях  са безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Региони в растеж”, а другите 2 милиона съфинансиране идват от заем, който общината ще изтегли. Срокът за изпълнение е 660 дни. 

Проектът се забави в процедурите за съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство, защото експертите имаха забележки по отношение на Небет тепе.  Финалът му трябва да е през 2023 г., но никак не е ясно дали покачващите се цени на материалите няма да направят реализацията му невъзможна. Това ще означава, че Пловдив ще загуби много сериозно европейско финансиране, а едни от знаковите обекти под тепетата няма да бъдат социализирани, реставрирани и експонирани подобаващо.

КИНО „КОСМОС”

Дълги години бившето кино „Комсомол” беше забравено и тънеше в разруха. Даже бе изправено пред риска да бъде съборено, а на негово място да има паркинг. В крайна сметка гражданската инициатива да бъде спасено успя. Пристъпи се към конкурс за преустройството на сградата. Спечели го „Тектоника-Б”ООД, стана ясно и че същата фирма ще изготви техническия проект за ремонта на киното. Фирмата ще упражнява и авторски надзор по време на строителството.

„Заложили сме 500 000 лв. за кино „Космос”, обяви в началото на 2022 г. зам.-кметът по „Строителство и инвестиции”  Пламен Райчев по време на представянето на градския бюджет. За следващата 2023 г. са предвидени 1 500 000 лв., а за 2024-а – 3 млн.лв.

При ситуацията на шоков ръст на строителни материали и тази инвестиция е изправена пред риска да не бъде реализирана или поне не на цените, които са заложени в плановете на общината.

КЪЩА „ЛАМАРТИН”

500 000 лева за ремонта и реставрацията на къща „Ламартин” са отделени от бюджета.  Знаковата сграда в Стария град от години стои заключена, а разполага с пространства, които могат да се оживят с различни по своя характер дейности. Още повече, че от френска страна бе заявен интерес къщата да се превърне във франкофонско средище. Причината е символична – през 1833 г. в нея отсяда  политикът и поет Алфонс дьо Ламартин. Добре би било Франция да се ангажира и по-пряко в процеса на реставрация на къщата, макар на този етап подобна инициатива не е обявена публично.

Какво ще се реализира с тези 500 000 лв. по време на ремонта на къщата при положение, че готовият и одобрен от НИНКН проект е на стойност 1 650 000 лв., е трудно да се каже. Още повече, че техническият проект, изготвен от софийската фирма „Новиза”, бе обявен в края на ноември миналата година. Оттогава до днес нещата на пазара тотално са променени и при всички случаи тези средства няма да са достатъчни за реализацията на проекта.

БАНЯ СТАРИННА

80 000 лв.  са предвидени за проектиране ремонта на баня „Старинна” , където има съгласуван проект на идейна фаза. Едно от необикновените изложбени пространства под тепетата е в активите на Градската художествена галерия. Там от години се провеждат форуми за съвременно изкуство, театрални събития, концерти. За всички посетители е видно, че ремонт е наложителен. Проблемът е,че кризата може да доведе проекта до техническо задание, за реални действия обаче няма особена перспектива.

ФОРУМИ ИЗТОК И ЮГ

75 000 лв.  са средствата за форум „Изток-Юг” (пари, които са по действащ договор с проектантите).  Въпреки че проектът за форумния комплекс в сърцето на Пловдив бе задвижен и внесен в НИНКН и се работи активно по завършването на документацията, очевидно и тази сериозна инвестиция се отлага за бъдещето, защото няма предвидени средства за стартирането на проекта.

НОВАТА СГРАДА НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ

В началото на 2021 г. Регионалният етнографски музей получи от Община Пловдив за безвъзмездно ползване къща в Стария град. Целта бе там да бъдат експонирани част от колекциите на музея, както и да се реализират част от дейностите по проекта „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“  на стойност 781 550 лева. Той се финансира по Норвежката програма и ще се реализира в рамките на 20 месеца. В него се включват всички музеи в Пловдив, Градската галерия и НБ „Иван Вазов”.

По информация на PlovdivTime за ремонт на сградата на ул. „Съборна” 20 е трябвало да бъдат предвидени 250 000 лв. за консервационно-реставрационни работи. Такива пари обаче няма, а залагането им при евентуална актуализация на бюджета би изправило целия проект пред риск.

ДВОРЪТ И ПОДХОДИТЕ НА ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

345 000 лв. са предвидени за ремонта на двораи подходите на постоянната експозиция на Градската художествена галерия. С това мащабният ремонт ще бъде завършен, а в дворните пространства ще бъдат експонирани творби, ще има детска площадка и амфитеатрална сцена.

Дали ще се наложи сумата за тези ремонтни дейности да бъде актуализирана, предстои да видим.