ВиК-Пловдив ремонтира над 56 км от мрежата си за 137,8 милиона лева

  • от Виктория Петрова
  • 12:46, 16.08.2021

Мащабен проект за рехабилитация и изграждане на ВиК мрежа на територията на област Пловдив бе представен днес от водното дружество. 

Проектът е на стойност от малко над 137,8 милиона лева, от които 82,8 милиона лева са от европейско съфинансиране от Кохезионния фонд, 14,6 милиона са съфинансиране от държавния бюджет, а 17,3 милиона лева добавя „Водоснабдяване и канализация” ЕООД от собствения си бюджет, пише TrafficNews.

В мегапроекта са включени 9 основни обекта на територията на Пловдив, Хисаря, Карлово, Асеновград, Първомай и Стамболийски, в които ще бъдат извършвани ремонтните и строителните дейности. Общата дължина на мрежата, която е обхваната, е 56 километра, от които 39,5 км вододовеждащи и 16,5 отвеждащи и пречиствателни мрежи. 

"Всички договори за всички дейности по обектите са сключени и одобрени. Всички процедури са минали одит и има писмени становища, че няма основание за финансови корекции. Всички авансови плащания са веритифицирани до стотинката", похвали се шефът на ВиК-Пловдив Спартак Николов. Той посочи, че се очаква същинските строителни дейности да започнат в началото на 2022 година, освен в Стамболийски, където се очаква да стартират още през тази година. Срокът за завършване на всички дейности по проекта е 12 март 2024 година. 

На първо място в него се включва „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив”, където се предвижда инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обекта. Изпълнител е ДЗЗД „Еко Проект - Пловдив” с участници: „Интерхолд” ЕООД, „ТЕС Кънстракшън Груп” ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД. По тази линия се предвижда реконструкция на водопроводи с дължина 10,9 км, от които 4720 метра главни клонове, а 6244 второстепенни. По част "отвеждане и пречистване" ще се работи по 12,6 км мрежа, от които реконструкция на 5,9 км периферни колектори, изграждане на нов участък на периферен колектор с дължина близо 5 км и реконструкция на разтоварващ колектор. Основна дейност е реконструкцията на Южния обходен колектор. Общата стойност на обекта е 81 499 000,00 лв. без ДДС.

Мащабният проект включва още един ключов за Пловдив ремонт - този на довеждащия водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив. Той същи ще бъде извършен на инженеринг. Той ще се реконструира по ново трасе с дължина 3,6 километра. Изпълнител на обекта е „ДРАГИЕВ И КО”ООД, а общата стойност на дейностите е 3 274 000,00 лева без ДДС.

Третият обект също е от голямо значение за пловдивчани. Той обхваща реконструкция на 3,8 километра от довеждащия водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“. Изпълнител на инженеринг е отново пловдивското дружество "Драгиев и Ко", а стойността е 3 269 800,00 лева без ДДС.

Останалите обекти са в областта. Те включват "Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем, гр. Първомай” с изпълнител ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕРТ - ЕКО” ДЗЗД с участници: „ГЕРТ ГРУП” ЕООД и „Екоинженеринг” ЕООД на стойност 2 017 400,00 лв. без ДДС;

Цялата канализационна мрежа на град Хисаря също е обект на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор. Проектът е разделен на няколко етапа и обхваща почти целия град. Ще се изпълнява от ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕРТ - ЕКО” ДЗЗД с участници: „ГЕРТ ГРУП” ЕООД и „Екоинженеринг” ЕООД, а стойността му е близо 4,7 милиона лева без ДДС. 

На следващо място се включва реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово. Изпълнител ще бъде ДЗЗД „КАРЛОВО 2020” с участници: „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД и „БОССТОР” ООД, а стойността на проекта е 2 357 730,16 лв. без ДДС.

Мегапроекта за подмяна, реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура включва още реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3 е Асеновград, реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“ и реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски. 

В цялата сума влиза и изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от „ ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, чрез която по-лесно да се следи състоянието на ВиК мрежата, както и да се намалят загубите от вода. 

Основните цели на предвидените мащабни реконструкции са намаляване на загубите на водата, подобряване на увеличаване на населението с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води и до подобрено водоснабдяване, както и включване на повече домакинства към канализационната мрежа. 

"Когато стъпих в длъжност през 2014 година загубите на вода в Пловдивска област възлизаха на над 62%. За първото полугодие на 2021 вече са под 55%, а с изпълнение на проекта очакваме те да намалеят до 50%", посочи директорът на ВиК-Пловдив Спартак Николов. 

Николов подчерта, че по настоящия обект, по който са кандидатствали, е било възможно подпомагане само за агломерации с над 10 000 души население. Именно това е причината да не бъдат обхванати някои от критичните населени места в областта, в които има липса на вода и сериозни проблеми с качеството ѝ. 

В момента тече нова проектна процедура за агломерации с население между 3000 и 10 000 души, както и обследване и предпроектни проучвания във връзка с нея. Надеждата е с нов спечелен проект да се реконструира и друга критична част от ВиК мрежата в областта.