Великата китайска стена! 10 години мизерия и мръсотия и 5 въпроса, на които общината няма отговор

  • от Парашкева Иванова
  • 09:41, 24.06.2020

Представете си,как сутрин се събуждате и първото нещо, което виждате е куката на огромен кран, която виси на 2-3 метра от вашият прозорец. Или че сте си купили апартамент с гараж, но повече от година няма как да влезете в него. Представете си, че живеете в съседство с малко блато, което в топлите месеци се превръща в развъдник на комари, жаби и всякаква друга флора и фауна. Смятате ли, че е редно улицата зад блока ви в продължение на 11 години  да не бъде изградена и десетки коли да минават ежедневно по нея , разпръсквайки кал или прах в зависимост от сезона? 

Това са проблемите на живеещите в  един от градските мегакомплекси „Гербера”, който се намира на основния булевард на квартала „Освобождение”. И ако фасадата и поддържаните градинки пред районното кметство ви накарат да решите, че районът е сред най- добре поддържаните в Тракия, направете един завой и ще попаднете на буренясала строителна площадка, кал и строителни материали.

Вероятно мнозина биха цитирали Илф и Петров и биха казали, че спасяването на давещите се си е тяхно дело и да са гледали, кога и от кого си купуват апартаменти.  В случая обаче има една трета страна и тя се нарича Община Пловдив.  

Същата тази община по времето на кмета Иван Чомаков дава отстъпено право на строеж върху терен от 30 декара на предприемача Георги Чалъмов  срещу обезщетение.  Строежът започва при следващия кмет – Славчо Атанасов.  Продължава и при наследника му Иван Тотев. Тогава, само въз основа на скица виза, подписана от зам. кмета Димитър Кацарски , параметрите на комплекса са променени и етажността на част от телата е увеличена. Според първоначалния проект част от телата на комплекса са на 3 и 5 етажа, а в момента там се издига монолитна 12 – етажна сграда , по известна на Великата китайска стена. През предишния мандат бе направен опит  в същия парцел да бъдат построени още 3 блока, но след граждански протест опитите бяха прекратени.  Днес, 11 години по-късно, комплексът е построен с изключение на последната свързваща сграда. На нейно място има огромен изкоп, който се е превърнал в  блато. Строителното разрешение обаче е изтекло, а през 2018 г.тогавашният главен архитект Юлияна Петрова  отказа да издаде ново на Чалъмов. Той от своя страна заведе дело, в Окръжен съд , в което настоява Общината да му плати 1 200 000 лева неустойка за пропуснати ползи.  

Съдът обаче отхвърли  претенциите на инвеститора като неоснователни като се мотивира, че погасителната давност на строителното разрешение отдавна е изтекла.

Сегашният главен архитект Георги Ахрянов също отказва да издаде строително разрешение, на  20 февруари „Гербера” обжалва заповедтта, с която е спряно административното производство.  Административен съд тук се произнася в негова полза.

Въпреки, че строителното разрешение е изтекло, 40- метровият строителният кран продължава да стои в съседство на сградата.

Според договора и  допълнителното споразумение от 05.09.2013 г строителят за своя сметка трябва да изгради инфраструктура (ВиК, ЕЛ, ОВИ мрежи, улично осветление, СОТ, и улици и да озелени с носка и висока растителност. Стойността на тези дейности е 3 600 000 лв., като Община Пловдив си запазва правото на строеж за надземните и подземни улици, които следва да бъдат изградени за сметка на инвеститора и предадени на Община Пловдив. Към настоящия момент улицата е изпълнена само до рампата, обслужваща подземните гаражи група „Запад“ и Кметство „Тракия“. Останалата част от бъдещата улица е черен път , осеян с дълбоки ями, които при дъжд се превръщат в  езера, а при сухо време от него се вдигат облаци, които влизат в домовете на хората и в детската градина в съседство.       

Гражданите от квартала са изпратили писма до всички възможни инстанции, включително до главния прокурор и до премиера Бойко Борисов.

Междувременно община и инвеститор си прехвърлят топката. Общината не може да се ангажира с конкретен срок, в който да бъде изградена инфраструктурата на района, тъй като това е  било ангажимент на инвеститора, който обаче в момента имал претенции към общината.  И докато гражданите се въртят в омагьосания бюрократичен кръг ,  всички срокове, заложени в договора между общината и Чалъмов отдавна са приключили. Инвеститорът си е построил сградата, продал е жилищата , междувременно е успял да вдигне още един жилищен комплекс, но вече второ управление на града влиза в ролята на щраус и се прави, че не вижда проблема.

В тази връзка TrafficNews изпрати 5 въпроса до зам. кмета по общинска собственост Невена Балчева и главния архитект Георги Ахрянов. След като цели 10 дни търпеливо чакахме отговорите им, в крайна сметка, ни бе обяснено, че няма как вземат отношение, тъй като …делата все още са в съдебна фаза. Кратко, ясно, удобно и неангажиращо. Само, че абсолютно непродуктивно. За пореден път управлението не се ангажира със срокове и действия, като по тази начин индиректно защитава частния интерес за сметка на този на данъкоплатците.

Публикуваме въпросите, на които управляващите не успяха да отговорят.

  1. Със свое определение от 20 май Административен съд – Пловдив отменя заповедта на Гл. архитект на Община Пловдив от 20.02.2020 г. , с която е спряно производството по издаване на строително разрешение за строежа на сграда със смесено предназначение Z4 на комплекс „Гербера”.  Ще бъде ли обжалвано това решение ? Какви са плановете на общината за въпросния терен ако евентуално спечели делото?
  2. По същия казус има и решение на Окръжен съд, където инвеститорът на „Гербера” – Георги Чалъмов води дело за неустойки срещу община Пловдив , като е предявил граждански иск в размер на 1 200 000 лева. Този иск е отхвърлен на първа инстанция с мотива, че  бизнесменът не е реализирал инвестиционното си намерение в установения от ЗУТ срок , и по тази причина не може да претендира за щети.  Имаме две съдебни дела с решения, които донякъде си противоречат. Как в такъв случай общината ще спази закона?
  3. Предвид продължаващите съдебни процедури, в района на комплекса вече с години е поставена тежкогабаритна строителна техника- огромен кран, който на практика се намира на 2-3 метра от терасите на живеещите в сградата.  Какъв е законовия срок, в който тази техника може да остане в близост до жилищата , блокирайки достъпа до гаражите на обитателите и какви мерки ще предприеме общината, ако този срок вече е изтекъл?
  4. В договора за отстъпено право на строеж, подписан на 01.10.2007г. и в допълнителното споразумение от 05.09.2013 г.  между общината и „Гербера”, е записано, че строителят за своя сметка трябва да изгради инфраструктураq улици  и озеленяване. 13 години по-късно част от инфраструктурата, заложена в договора не е изградена.  Ще предприеме ли някакви стъпки общинатаq за да защити както своите интереси, така и тези на гражданите? / В непосредствена близост се намира ЦДГ „Червената шапчица”, а децата които играят на двора й всеки ден дишат праха от  неасфалтираната улица. /

 5. Изкопът за въпросната сграда Z4  се е превърнал в блато от две години. През лятото той се превръща в развъдник на жаби и комари. Какво ще предприеме общината, за да санира въпросния район?