Възстановяват зида на къща “Христо Г. Данов“ със съгласуван с НИНКН проект

  • от Мария Луцова
  • 17:12, 03.02.2024

Комисия от Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство към ГДКН на Министерство на културата и представители на район "Централен" е изготвил указания за укрепване на подпорния зид на къщата "Христо Г. Данов" на ул. "Митрополит Паисий". Те са изпратени на кмета на Пловдив на 30 юни 2023 г. На 23 октомври 2023 г. от район Централен е обявена обществена поръчка със срок за подаване на документи 13 ноември 2023 г. Това обяви министърът на културата Кръстю Кръстев в Народното събрание по време на парламентарния контрол днес.

"Подпорната стена не притежава статут на недвижима културна ценност. Той е публична общинска собственост, попада в обхвата на "Старинен Пловдив" и се намира в защитена територия. Предприети са всички действия според закона", допълни още той.

Междувременно в районната администрация процедурата е завършена и е избран изпълнител на обществената поръчка „Проектиране, авторски надзор, изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на инфраструктурата в защитените зони на територията на Район „Централен” - Община Пловдив". За изпълнител е посочена фирмата „ПИРС – Д“ ООД. Тя е на стойност 1 800 000 лв. без ДДС.

За ремонта трябва да бъде изготвен проект, който да бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство.

"Най вероятно зидът ще трябва да бъде пренареден отново и да бъде обърнат наклонът му навътре", коментира кметът на "Централен" Георги Стаменов.