Възстановяват фасадите на бившата централа на тютюнева фабрика “Родопи“

  • от PlovdivTime
  • 10:37, 14.11.2022

Фасадата на бившата централа на тютюнева фабрика „Родопи” на кръстовището на ул. „Иван Вазов” и ул. „Авксентий Велешки” ще бъде възстановена. Съгласно одобрен от Националния институт за недвижимо културно наследство план, се запазва цялата предна фасада към двете улици. Компрометираните части, които не отговарят на съвременните изисквания и съгласно съгласувания с институциите проект, се демонтират и ще бъдат изградени отново.

„Новата сграда ще отговаря на всички съвременни изисквания, а нейната реконструкция към този момент протича успешно. Сградата ще бъде многофункционална – планиран е партерен етаж с търговски площи, а останалите четири етажа и мансардният етаж ще бъдат офиси "Openspace", клас А. Подземното ниво ще бъде паркинг за нуждите на сградата и технически помещения”, казва инвеститорът Величко Яков.

В бившата тютюнева фабрика на Анастас Куцооглу от времето на социализма имаше много компрометирани части – строена в първоначалния си вид през 20-те години на ХХ век, в следващите години върху гредореда са наливани плочи, върху дървеното стълбище е изградено бетонно, стените и мазилките са полуразрушени.

Макар обектът да няма статут на единична културна ценност, той е част от групова недвижима културна ценност „Система от улични ансамбли „Д” по ул.”Иван Вазов и ул.”Цанко Дюстабанов” и е разположен в средата на други единични паметници на културата, които формират автентичното застрояване на ул."Иван Вазов” в Пловдив. Затова и инвестиционният проект е съгласуван с НИНКН.