Въпреки апокалиптичните сценарии: Община Пловдив сред отличните на Министерството на финансите

  • от PlovdivTime
  • 20:39, 22.05.2020

Общините са намалили дълговете си въпреки кризата с COVID-19, показва анализ на Министерството на финансите за първото тримесечие на годината. Към края на 2019 година те са били  172,9 млн. лв, вместо от 188,1 от предходния период.

 129 общини нямат дългове, докато в края на 2019 г. броят им беше 121. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 61 общини - общо 9,6 млн. лв., но пък 79 общини увеличават дълговете си общо с 44,9 млн. лв. Най-големите отличници са Челопеч, Панагюрище, Ямбол, Столична община, Божурище, Чавдар, Априлци, Варна, Руен и Пловдив.

Най-голямо намаление в размера на задълженията за разходи по бюджетите си, спрямо края на 2019 г., отчитат от Столична община, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Монтана. Общините Пловдив, Русе, Разград, Своге и Стара Загора са с най-голямо намаление на поетите ангажименти за разходи, спрямо края на предходната година.

Анализът на данните в края на първото тримесечие на 2020 г. спрямо края на 2019 г., както и спрямо същия период на 2019 г., показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната спада до 29,47 % спрямо 34,92 % в края на 2019 г., като остава по-нисък и спрямо същия период на миналата година (33,60 %).

Приходите превишават разходите за местни дейности към края на първото тримесечие на 2020 г. при 17 % от общините или при 46 общини, отчита се намаление спрямо същия период на миналата година, когато са били 58. В края на 2019 г. този резултат се наблюдава само при 16 общини. Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ, спада до 46,49 % спрямо 48,50 % година по-рано, като остава по-ниско спрямо края на 2019 г. – 48,49 %. Към края на месец март 2020 г. бюджетното салдо на общините е положително и е в размер на 314,2 млн. лв.

През първото тримесечие на 2020 г. не са съгласувани разработени от общините планове за финансово оздравяване и съответно не са отпускани нови заеми за тяхното изпълнение.