В сряда започват консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 10:30, 02.06.2021

Във връзка с предстоящите на 11 юли 2021 г. избори за народни представители за Народно събрание и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК кметът на община Пловдив отправя към парламентарно представените партии и коалиции в 45-ото Народно събрание покана за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК)  на територията на община Пловдив. 

Консултациите ще се проведат на 02.06.2021 г. (сряда) от 16.30 часа в сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите партиите и коалициите следва да представят: 

1.      Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 май 2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

2.      Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

3.      Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

-          наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

-          имената и ЕГН на предложените лица;

-          длъжността в комисията, за която се предлагат;

-          образование, специалност на предложеното лице;

-          телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

4.      Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 3.