Учени помагат на бежанци от Украйна за пребиваването им в България

  • от PlovdivTime
  • 19:02, 20.10.2022

Eкип от  етнолози, антрополози, социолози и юристи си поставят хуманната цел да улеснят пребиваването на бягащите от война хора в България. Това стана ясно на провелата се днес пресконференция във връзка със старта на проекта по Фонд „Активни граждани “Заедно и равни:  правата на търсещите убежище и закрила”, насочен към украинците, бягащи от войната.

„Макар Конвенцията за бежанците да посочва норми и правила за намиране на трайни решения за изграждане отново на живот в достойнство и мир, хората не винаги са запознати добре със законовите рамки и с правата, които имат в страната на убежище“, посочи ръководителят на проекта доц. д-р Красимира Кръстанова и допълни, че нуждата от този проект е обоснована с предварително проучване на ситуацията, породена от бежанската вълна следствие от войната в Украйна. Тя представи екипа, с който ще работи. В него влизат гл. ас. д-р Стоян Антонов – антрополог, доц. д-р Елица Стоилова – културен антрополог, Мишо Гръблев – юрист, гл. ас. д-р Мария Кисикова, която антрополог, етнолог и специалист по интеркултурна комуникация.

Предстои да бъде проведено проучване с методите на  спешната антропология в пет избрани контролни селища с различен тип характеристики от Пловдивска област. Заснемането и оформянето на видео-казусите  е задача на партньора по проекта – сдружение „Непорасналите“. Изследването ще допринесе да бъде събрана информация от средата на бежанците, включително на създадените от тях организации, на институциите, които работят с тях, на хората и фирмите, които им помагат да изградят живота си тук, посочиха специалистите.

Важните проблеми и изводи, които се идентифицират, ще бъдат обсъдени на дискусии в широк формат с представители на неправителствени организации, държавни институции, общественици, представители на украинската общност в региона, журналисти.

Материалите от изследването ще са основа за информационна кампания за бежанци и доброволци, която да ги запознава с правните и хуманитарните стандарти, но също и за гражданите, които да придобият по-висока осведоменост за ситуацията. 

Предвижда се изготвянето на наръчникс практически съвети, който да се предоставя на бежанците, за тяхната по-бърза ориентация и адаптация в България.

Проектът е с продължителност 10 месеца и е  по Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.