Трима кандидати са подали документи за директор на „Старинен Пловдив”

  • от Мария Луцова
  • 16:06, 24.02.2023

Трима са подали документи за конкурса за директор на „Старинен Пловдив”. Крайният срок за кандидатствавне приключи днес в 17 ч. За поста ще се борят настоящият и.д. директор доц. д-р Елена Кантарева-Дечева, Виделина Гандева и Иван Цанов.

По процедура предстои „Комисия по допустимост“ да разгледа документите на кандидатите за съответствие и пълнота. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения, във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Община Пловдив, както и на интернет страницата www.plovdiv.bg в раздел Конкурси.

Вторият етап в конкурсната процедура е защита на концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4 години и събеседване.

По идея на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов и при съгласие на кандидатите, вторият етап ще бъде стриймван, предвид големия обществен интерес по темата и с оглед на спазване на принципите на прозрачност в работата на администрацията.

Община Пловдив ще разпространи информация чрез медиите за датата и часа на онлайн излъчването.

Припомняме, че Общината обяви конкурса след дълго протакане на процедурата. Първо кметът Здравко Димитров покани журналиста Богомил Грозев да поеме института, но след натиск на обществото той бе принуден да се оттегли. След това за временно изпълняващ длъжността бе назначена доц. Елена Кантарева-Дечева. Това е и първата подобна надпревара за поста от 2006 г. насам, когато за директор на института беше избрана Весела Илиева. Без конкурс като изпълняващи длъжността след нея поста са заемали Теодора Стойкова, Амелия Гешева, Минко Кафтански и Йордан Илиев, Богомил Грозев и настоящият и.д. шеф Елена Кантарева-Дечева. 

Задачата на бъдещия ръководител е да организира и ръководи цялостната дейност на общинския институт, а срокът на мандата му е 4 години, според Закона за развитие на културата

Изискванията са за висше образование с магистърска степен в специалностите „История и археология”, „Социология, антропология и науки за културата”, „Туризъм”, „Изобразително изкуство” – специалност „Консервация и реставрация“ или специалност "Архитектура" със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство.

Кандидатите трябва имат поне 3-годишен опит в съответното професионално направление, да притежават организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство ще се счита Лиценз по чл. 165 от Закона за културното наследство и опитът в областта на опазването на културното наследство, участие в разработването и реализацията на програми и проекти, чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност.

Допуснатите кандидати ще трябва да защитят концепция за развитието и дейността на Общинския институт за 4 години, ще има и събеседване.

КАНДИДАТИТЕ:

Елена Кантарева-Дечева е художник-реставратор, доцент по иконопис и технология и техника на живописта в специалност „Църковна живопис“ в АМТИИ. Завършила е Националната художествена академия със специалност „Консервация и реставрация“. От 1989 г. работи в областта на консервацията на антични мозайки като реставратор в НИПК, а след товa в Археологически музей Пловдив. През 1997 г. специализира консервация и реставрация на живопис в Центъра за художествена консервация в Уилямстаун, САЩ. От 2015 г. е проектант и ръководител на реставрацията на мозайките на Епископската базилика на Филипопол. Тя бе заместник-директор на Общинския институт „Старинен Пловдив” и след напускането на Богомил Грозев зае поста като изпълняващ длъжността до обявяването на конкурс и избор на нав шеф.

Виделина Гандева е възпитаник на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив. След това завършва бакалавърска степен „Библиотечно-информационни науки”  във Великотърновския университ „Св. Св. Кирил и Методий“, и магистратура по „Културен туризъм“ съм от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

През 2006 г. е част от екипа, отворил първия Туристически център в Пловдив и инициатор на събития, сред които  Международната среща по туризъм и Годишните награди за туризъм в Община Пловдив. От 2018 г. до февруари 2022 г. е изпълнителен директор на пловдивското публично дружество за туризъм, култура и маркетинг „Орфей Клуб Уелнес“.  Съосновател е на фестивалите „Вкусът на Пловдив“ и „Ароматите на Индия“ в Пловдив.

Предполага се, че третият кандидат, е Иван Цанов. Той е завършил Пловдивския университет. Работи в отдел "Краезнание" на НБ "Иван Вазов". Активист е на БСП и кандидат-депутат на изборите през 2022 г.