Три нови квартала на Пловдив стават притегателен център за строителството

  • от Благовест Андонов
  • 19:12, 26.01.2020

Накъде се разширява Пловдив? По време на предизборната кампания редица кандидат-кметове обърнаха внимание върху тесните дрехи на Пловдив, който е отрязан от двете съседни общини  - „Марица” и „Родопи”. Въпреки че всеки говори за разширяването на града, конкретни стъпки едва ли ще бъдат направени в следващите години.

Реално Община Пловдив се простира върху 102 кв. км, а строителните му граници са на половина – 55 кв. км. Изчислено на 400 000 души, това прави по 4 000 души на квадратен км, а при строителни граници наполовина – хората са концентрирани по 8000 души на кв.м, което е прекалено много откъм гъстота на  населението.

Въпреки това в Пловдив идват все повече хора, а строителството продължава в малкото зони, които не са застроени.  Новият Общ устройствен план ще даде насоки за строителството, като вероятно те ще се съобразят с тенденциите, които се забелязват в последните години. На практика в сегашния градоустройствен план са заложени три зони за нови квартали, като това са малкото оазиси, които са защитени от жилищни „оазиси”. 

Тази година стратегическият документ трябва да бъде приет. С него съвсем лесно всеки един собственик на земеделска земя ще може да промени статута й, а крайните квартали на града ще се превърнат в зони с еднофамилни къщи между 10 и 15 метра.

Новите тенденции в Пловдив: Еднофамилни къщи никнат върху десетки декари в крайните квартали

Редица собственици вместо да чакат цяла година, предпочитат да минат по дългата процедура по промяна на предназначението на земеделските си земи за жилищно строителство . През последните месеци има десетки заявления, входирани в Община Пловдив и РИОСВ за промяна на предназначението на терените.

Най-развитите зони са в район „Южен” около кварталите „Беломорски” и „Остромила”. Там кипи строителство, а инвеститори успяват да хванат вратичките в закона, за да вдигнат по-високи сгради от предназначените. Разбира се, по документи те са до 15 метра, но с допустимите норми от  Кота Корниз и Кота Било, успяват да изникнат по още няколко етажа.

Новият ОУП трябва даде по-ясни регулации за новите зони, след като „Беломорски” и „Остромила” са напът да бъдат изгубени. В съседство от тях е зоната  между Прослав и Коматево, като там се предвижда изграждането на улица, която да свързва двата квартала.  

Пътят ще минава през местността Терзиите, като проектът предвижда двулентов път, тротоари, велоалея, лед осветление и паркоместа. Новата пътна отсечка ще е дълга около 2 км, като ще тръгва от улица „Елена” и ще се включва на Коматевско шосе до разклона за Остромила.

Там са местностите „Гуджуците” и „Терзиите”, където започват да се прокарват различни инвестиционни намерения. Идеята е там да остане ниско строителство – до 10 метра, за да се избегне повтарянето на сценария с „Остромила”.

От друга страна Община Пловдив започва дейно да работи по квартал „Христо Смирненски 3”. Зоната в район „Западен” между Пещерско шосе, Прослав и Гребния канал се застроява с всеки изминал ден, като по всичко личи, че там ще бъде по-високо строителство, тъй като актуалния ОУП го позволява. Докато към „Чадърите” и около улица „Отдих и култура” се забелязва по-ниско строителство, то около улица „Рая” никнат по-високи жилищни комплекси.

В годишната програма за управлението на общинската собственост са заложени над 50 имота, които ще бъдат отчуждени в новия квартал в „Западен”, за да се изгради улична мрежа. Там се предвижда и свързването на бул. „Свобода” с улица „Рая” и бул. „6 септември”.

Докато акцентът е разширение на запади юг, почти по идентичен начин в действащия Общ устройствен план, е заложена огромна територия в северната част на Пловдив. Всички територии между река Марица и Пазарджишко шосе в ОУП са заложени за застрояване. Въпреки че в кадастъра те са със статут на земеделска земя, всеки един собственик на земя, може да промени предназначението на имота без да минава дълги процедури.

Пространството се намира северно от Помпената станция на ВиК и западно от Езиковите гимназии. Според ОУП  в бъдещият квартал на Пловдив са заложени три вида строителство. Най-голям процент е ниското застрояване до 10 метра, а покрай основната пътна артерия е заложено да има комплекси с наситена среда за социална и бизнес инфраструктура с до 70 %, жилищни и други функции.   Първият голям комплекс в зоната е „Марица гарднъс”, където живеят 300 семейства.

В Община Пловдив вече има няколко внесени инвестиционни намерения за комплекс от затворен тип с еднофамилни къщи.

Основният проблем на зоната е липсата на инфраструктура. В момента им две основни асфалтови улици, които водят от Пазарджишко шосе до река Марица. Градските власти са предвидили изграждането на пътна инфраструктура, като има и няколко терена за изграждането на училище и/или детска градина.  Там е идеята на градските власти да се построи нова сграда на Математическата гимназия.