Търсят се директори на Археологическия и Историческия музеи и Градската галерия

  • от Мария Луцова
  • 09:49, 30.07.2022

Община Пловдив е обявила конкурси за директор за Градската художествена галерия, Историческия и Археологическия музеи.  Срокът на мандатите е 5 години. За РАМ и РИМ се изисква висше образование със степен „Магистър” в професионално направление история и археология, а за ГХГ – „Изобразително изкуство” или „Теория на изкуството”.

И в трите конкурса за предимство се счита - присъдени научни степени.; опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство; участие в разработването и реализацията на програми и проекти; чуждоезикова подготовка; компютърна грамотност.

Кандитатите трябва да представят концепция за срок от 5 години, в която да има анализ и оценка на институциите, проблеми при функционирането им, тенденции и възможности за развитието, приоритетни цели, очаквани резултати и пътища за постигането им, мерки за реализирането на конкретни проекти, етапи на реализирането на концепцията.

Конкурсът ще протече на два етапа – защита на концепцията и събеседване. Документи се подават до 23 август в деловодството на Община Пловдив.

Припомняме, че вече преминаха две процедури за избор на директор – на Регионалния етнографски и Регионалния природонаучен музеи. И в двата конкурса се явиха само директорите до този момент – Ангел Янков  (РЕМ) и Огнян Тодоров (РПМ).  По неофициална информация и двамата са защитили по категоричен начин концепциите си и ще продължат да ръководят музеите и в следващите пет години.